El CSD actualiza su portal para la protección de la integridad de los menores en el deporte

protección al menor

L’abús sexual infantil és un problema molt greu que afecta a xiquets, xiquetes i adolescents de totes les edats. És responsabilitat de totes les persones adultes previndre l’abús sexual, per això hem d’abordar-lo totes, també des de l’àmbit de l’esport.

En l’enllaç de baix,  trobareu uns materials molt útils i que tenen com a objectiu treballar la prevenció directament des de l’àmbit esportiu amb xiquets, xiquetes i adolescents de les diferents etapes, orientades a professionals, entrenadors, entrenadores i professorat d’educació física. Han sigut elaborades pel Consejo Superior Deportes i la Fundació Esport Jove en col·laboració amb Unicef.

En concret trobàreu:

  • Unes guies per a treballar la  prevenció  directament  des de l’àmbit  esportiu  amb   xiquets,  xiquetes  i  adolescents de les diferents etapes: de 3 a 6 anys (educació infantil), de7 a 12 (educació primària) i de 13 a 17 (adolescencia).
  • Una guia de detecció d’abús sexual infantil en l’àmbit  de l’esport, orientada  a professionals.
  • Un llistat d’estàndards de qualitat que deuen complir les instal·lacions esportives per a ser entorns protectores.
  • Cartells i marca pàgines de les campanyes de protecció al menor.
  • Un vídeo de la Campanya del Consejo d’Europa contra l’abús infantil en l’esport » Start to talk».

Us demanem l’anàlisi i difusió de tot aqueix material per a donar a conéixer el seu contingut amb l’objectiu de garantir que els nostres joves esportistes estiguen fora de qualsevol situació d’assetjament i abús en el desenvolupament de les seues pràctiques esportives.

Aquest és el link on trobareu tota la documentació:   https://www.csd.gob.es/es/acciones-contra-el-acoso-y-abusofueradejuego


El abuso sexual infantil es un problema muy grave que afecta a niños, niñas y adolescentes de todas las edades. Es responsabilidad de todas las persones adultas prevenir el abuso sexual, por eso tenemos que abordarlo todos, también desde el ámbito del deporte.

En el enlace de bajo,  encontraréis unos materiales muy útiles y que tienen como objetivo trabajar la prevención directamente desde el ámbito deportivo con niños, niñas y adolescentes de las diferentes etapas, orientadas a profesionales, entrenadores, entrenadoras y profesorado de educación física. Han sido elaboradas por el Consejo Superior Deportas y la Fundación Deporte Joven en colaboración con Unicef.

En concreto encontrasteis:

  • Unas guías para trabajar la  prevención  directamente  desde el ámbito  deportivo  con   niños,  niñas  y  adolescentes de las diferentes etapas: de 3 a 6 años (educación infantil), de 7 a 12 (educación primaria) y de 13 a 17 (adolescencia).
  • Una guía de detección de abuso sexual infantil en el ámbito  del deporte, orientada  a profesionales.
  • Un listado de estándares de calidad que deben de cumplir las instalaciones deportivas para ser entornos protectoras.
  • Carteles y marca páginas de las campañas de protección al menor.
  • Un vídeo de la Campaña del Consejo de Europa contra el abuso infantil en el deporte » Start to talk».

Os pedimos el análisis y difusión de todo ese material para dar a conocer su contenido con el objetivo de garantizar que nuestros jóvenes deportistas estén fuera de cualquier situación de acoso y abuso en el desarrollo de sus prácticas deportivas.

Este es el link donde encontraréis toda la documentación:   https://www.csd.gob.es/es/acciones-contra-el-acoso-y-abusofueradejuego