4t Torneig Hivern d’Escacs Alacant Sub-2400

Per a Jugadors Sub 2400 – 06, 07 i 08 de Gener

Inscripcions: ajedrezenalicante@gmail.com / 615547567

Inscrits: 

La inscripció: serà de 40 € General. Jugadors del Club 30€

Sistema de joc: 7 rondes / 60 minuts +30 segons / 2 byes /Vàlid per a Elo Fide i Feda.

Local de joc: Vila Universitària. Sant Vicent de Raspeig

Data i hora: 

Ronda 1 06/01/2023 15.30
Ronda 2 06/01/2023 18.30
Ronda 3 07/01/2023 09.00
Ronda 4 07/01/2023 12.00
Ronda 5 07/01/2023 17.00
Ronda 6 08/01/2023 09.00
Ronda 7 08/01/2023 12.00

 

1- Podran jugar el torneig els jugadors que disposen de fitxa federativa en vigor en 2023. Els jugadors amb bandera FIDE diferent de ESP han de tindre codi FIDE.

2- La inscripció es tancarà el dia 05 de Gener a les 22:00h.

3- L’organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions en qualsevol moment, així com el dret d’admissió.

4- Els aparellaments, així com la classificació mitjançant sistema informàtic serà inapel·lable i es publicaren en Info64.  El temps d’espera per a una partida és de 30 minuts.

5.- Està prohibit moure’s per la sala de joc, ni parlar amb ningú mentre es disputa la partida. En finalitzar la mateixa passa a ser espectador i ha d’abandonar el recinte de joc.

6- DUES INCOMPAREIXENÇES JUSTIFICADES seran motiu de la seua eliminació del torneig. UNA incompareixença NO justificada jugador causarà la seua eliminació del torneig.

7- Els sistemes de desempat aplicats en la classificació final seran: I.- Bucholz menys pitjor. II.- Bucholz total. III.-SonnebornBerguer. IV.-Nombre de partides guanyades. A l’efecte de desempats en partides no jugades s’aplicarà el “oponent virtual”.

8- Es permet sol·licitar 2 byes de ½ punt excepte en les dues últimes rondes. Els byes
seran sol·licitats per  correu electrònic, abans de la ronda 1. A la sala de joc es posaran demanar bye fins a la ronda 2. El bye només serà aplicable si se li respon afirmativament.

9- Allò no especificat en aquestes bases es regirà per les lleis de la FIDE, FEDA i FACV per als tornejos d’escacs estàndard. Prohibit portar el mòbil.

10- Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seues dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització considere oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (llistats de resultats, imatges, classificacions, partides, etc.)

11- Serà aplicable el Protocol de prevenció per al COVID-19 publicat per l’organització del Torneig i s’aplicarà el protocol general de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana (publicat en la portada del seu web). Tota aquella legislació i normativa municipal en aquesta matèria, i en tot el que complemente les mesures annexes en el protocol covid Torneig. Si, n’hi haguera.

12.- Totes les categories són tancades pel que cada jugador optarà només al premi de la seua categoria.

13.- La vestimenta i neteja personal dels participants serà l’adequada per a un torneig d’escacs, sent potestat de l’organització l’expulsió d’aquell participant que no atenga les instruccions que poguera rebre referent al director del torneig.

14.- Per a percebre premis haurà de ser present a la sala de joc en la clausura, excepte causa de força major degudament anunciada prèviament i la justificació de la qual siga acceptada per l’organització. No complir amb aquest requisit pot perdre els drets a premi.

Premis Especials: 50€ + trofeu
Veterans +50, Més ben Femenina, Millor Jugador del Club Alacant i Sub 18.

Trofeus als Jugadors: -1400, -1600, -1800, Sub 08, Sub 10, Sub 12, Sub 14 i Sub 16

PREMIS:

1r Classificat:                      Trofeu + 200 €
2n Classificat:                    Trofeu + 120€
3r Classificat:                      Trofeu + 90€
4t Classificat:                      Trofeu + 80€
5é Classificat:                      Trofeu + 70€
6é al 10é Classificat:         Trofeu

Més informació: