Search Results for:

Circuit Tornejos Oberts d’Escacs a la Comunitat Valenciana

cabecera del circuito de torneos ajedrez

PRESENTACIÓ DEL CIRCUIT ANY 2020Quins tornejos componen el Circuit?

El Circuit està compost per Tornejos Oberts Internacionals d’Escacs de la Comunitat Valenciana que compleixen amb els requisits establits en la convocatòria (circular 05/2020) i en ell hi ha proves de ritme estàndard, ràpid i llampec (blitz).
Davall d’aquesta introducció trobarà els tornejos ordenats per data amb un breu resum de les seues característiques principals.

Els tornejos es classifiquen d'alguna forma?

La categorització de proves del Circuit s’estableix en funció del ritme de joc i de la suma total de premis de cada torneig.
Per a aquest any 2020 s’han establit els següents criteris:

  • A++     Torneos ritmo estándar con premios [5.000 € o más]
  • A+       Torneos ritmo estándar con premios [4.999 € a 3.000 €]
  • A         Torneos ritmo estándar con premios [2.999 € a 1.800 €]
  • B+       Torneos ritmo no estándar con premios [3.000 € o más]
  • B         Torneos ritmo no estándar con premios [2.999 € a 1.200 €]

Quins premis té el circuit i com es puntua?

La bossa final de premis i el seu repartiment es publicarà ací després de finalitzar el termini de la convocatòria a organitzadors.

El sistema de puntuació per a l’obtenció dels premis del Circuit s’estableix en funció dels tornejos que han disputat els jugadors, la seua classificació general en ells i la categorització de cada prova.

Per a aquest any 2020 el sistema de puntuació del circuit és:

sistema puntuación circuito torneos ajedrez


Pròximament oferirem en aquest espai informació detallada, en aquests moments estem ultimant informació.

 

web ajedrez mantenimiento


 

TORNEJOS

VI Open València Bressol

Dates: 14/03/2020 – 20/03/2020
Lloc: Valencia – España
Premis: 1.800 €
Ritme: 90’+30″ estándar, 9 rnd
Informació: link web
Categoria en el Circuit: A

V Open Setmana Santa Alacant

Dates: 08/04/2020 – 12/04/2020
Lloc:Alicante – España
Premis: 4.350 €
Ritme: 90’+30″ estándar
Informació: link web
Categoria en el Circuit: A+

II Blitz Internacional Mutxamel

Dates: 13/04/2020 – 13/04/2020
Lloc: Mutxamel – Alicante – España
Premis: 1.200 €
Ritme: 5’+3″ llampec
Informació: link web
Categoria en el Circuit: B

Blitz Festival Ciutat de Silla

Dates: 14/06/2020 – 14/06/2020
Lloc: Silla – València – España
Premis: 1.200 €
Ritme: 5’+3″ llampec
Informació: link web
Categoria en el Circuit: B

III Open Sant Joan d’Alacant Hotel Kaktus Albir

Dates: 01/07/2020 – 07/07/2020
Lloc: Sant Joan – Alacant – Espanya
Premis: 1.800 €
Ritme: 90’+30″ estándar, 9 rnd
Informació: link web
Categoria en el Circuit: A

Rapid VI Festival Escacs Xàtiva

Dates: 18/07/2020 – 18/07/2020
Lloc: Xàtiva – València – España
Premis: 3.000 €
Ritme: 15’+5″ ràpid
Informació: link web
Categoria en el Circuit: B+

Blitz VI Festival Escacs Xàtiva

Dates: 19/07/2020 – 19/07/2020
Lloc: Xàtiva – València – España
Premis: 1.500 €
Ritme: 5’+3″ llampec
Informació: link web
Categoria en el Circuit: B

I Open Comunitat Valenciana

Dates: 7/08/2020 – 13/08/2020
Lloc: Valéncia – España
Premis: 10.000 €
Ritme: 90’+30″ estándar, 9 rnd
Informació: link web
Categoria en el Circuit: A++

Open Internacional de Mutxamel

Dates: 31/08/2020 – 06/09/2020
Lloc: Mutxamel – Alicante – España
Premis: 1.800 €
Ritme: 90’+30″ estándar, 9 rnd
Informació: link web
Categoria en el Circuit: A

Blitz Nuevo Centro

Dates: 26/09/2020 – 26/09/2020
Lloc: València- España
Premis: 1.600 €
Ritme: 5’+3″ llampec
Informació:  link web
Categoria en el Circuit: B

III Blitz Internacional Sant Joan

Dates: 09/10/2020 – 09/10/2020
Lloc: Sant Joan – Alacant – Espanya
Premis: 1.200 €
Ritme: 5’+3″ llampec
Informació: link web
Categoria en el Circuit: B

Llei de transparència

LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA I LA FECV

ajedrez valencia alicante castellon

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que aquelles entitats que per la seua especial rellevància pública, per exercir potestats administratives o per percebre subvencions de l’Estat han de publicar tant la informació institucional, organitzativa, de planificació com la informació econòmica, pressupostària i estadística amb la finalitat de reforçar les transparència de la seua activitat.

 

1.- INFORMACIÓ INSTITUCIONAL (ART 6)

1.a.- Funcions delegades de la FECV.

» Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de la seua modalitat o especialitat esportiva, excepte les quals realitzen els ens públics amb competències per a això.
» L’organització de qualsevol altra mena de competició o activitat, que implique la participació de dues o més entitats esportives federades, requerirà la prèvia comunicació a la federació.
» Col·laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de tècnics i entrenadors esportius.
» Emetre l’informe preceptiu per a la inscripció dels clubs esportius en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
» Actuar en coordinació amb la federació espanyola corresponent per a la celebració de les competicions oficials espanyoles que se celebren en el territori de la Comunitat Valenciana.
» Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de la seua modalitat, en els àmbits autonòmic i estatal.
» Elaborar i executar, en coordinació amb la Generalitat i amb les federacions esportives espanyoles, els plans de preparació d’esportistes d’elit i alt nivell de la seua modalitat esportiva.
» Col·laborar amb la Generalitat en l’elaboració de la relació dels esportistes d’elit.
» Col·laborar en els programes esportius de la Generalitat.
» Exercir la potestat disciplinària i col·laborar amb el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana, i executar les ordres i resolucions d’aquest.
» Designar als esportistes de la seua modalitat esportiva que hagen d’integrar les seleccions autonòmiques.
» Les altres funcions que s’establisquen reglamentàriament.
» Promoure l’esport i vetlar pel compliment de les normes estatutàries i reglamentàries de caràcter esportiu de la seua modalitat.
» Col·laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de tècnics esportius.
» Organitzar concentracions i cursos de perfeccionament per als seus diferents estaments esportius.
» Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.
» Les altres funcions que s’establisquen reglamentàriament.
» En els casos de notòria inactivitat o desistiment de funcions per part d’una federació o dels seus òrgans, que suposen incompliment greu dels seus deures legals o estatutaris, la Generalitat podrà prendre les mesures oportunes per a garantir el funcionament legal i regular.

1.b.- Normativa aplicable.

» LLEI 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana. [2011/3404] (DOGV núm. 6487 de 24.03.2011)
» Decret 2/2018 de 12 gener, del Consell, sobre les entitats esportives de la Comunitat Valenciana (DOGV Núm. 8216 de 19.01.2018)

1.c.- Estructura Organizativa.

» Estatuts
» Organigrama
» Composició de l’Assemblea i Junta Directiva

 

2.- INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA (ART 8)

 2.a.- Contractes

» Relació de contractes subscrits per la FECV

2.b.- Convenis

» Relació de convenis subscrits per la FECV en l’últim exercici.

2.c.- Subvencions i ajudes públiques

» Relació de subvencions concedides a la FECV en últim exercici.

2.d.- Pressupostos

» Pressupost any 2020

2.e.- Comptes anuals i informes d’auditoria

» Auditories anys 20182017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
(Disponibles després del quart trimestre del següent any de cada any vençut)

2.f.- Retribucions alts càrrecs

» Informació últim exercici 2019

NOTA: La informació històrica d’anys anteriors és recollida pels informes d’auditoria publicats.


La informació ací publicada està revisada tenint en compte la normativa de dades personals (Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal -LOPD) i és aplicable l’exercici d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant el procediment de contacte descrit en l’avís legal al peu d’aquest web.

Circular 08/2020 Circuit de Tornejos d’Escacs Base de la Comunitat Valenciana

circular federación ajedrez

Per la present queden publicades les bases del nou Circuit de Tornejos d’Escacs Base de la Comunitat Valenciana (continuació de l’anterior Copa Campions Infantil).

 

logo pdfveure Circular


Circular 07/2020 Finals Provincials dels Jocs Esportius d’Escacs

circular federación ajedrez

Publiquem la circular en la qual s’estableixen les bases per les Finals Provincials de XXXVIII Jocs Esportius d’Escacs de la Comunitat Valenciana.

 

logo pdfveure bases


 

Jocs Ajedrez

Vila-real acull la pròxima concentració de Tecnificació

tecnificación ajedrez Comunidad Valenciana España

la direcció és lugar torneo ajedrez .

Aquest pròxim diumenge dia 16 de febrer es durà a terme la segona jornada presencial dels programes de Tecnificació i Pre-tecnificació en el Centre de Tecnificació de Vila-real.

La cita és a les 10:00h i es prega màxima puntualitat, és a dir, ens veiem allí 15 minuts abans.

horarios jornada

Atents a l’horari de tutories, tornem a tindre disposició de temps a aquest efecte en aquesta segona jornada.

En aquesta primera jornada repartirem vals de menjar als professors i als esportistes en Tecnificació per a veure si així millorem l’organització a l’hora del menjar. La resta, membres de pre-tecnificació i acompanyants, farem com sempre la reserva quan us arribe l’email en les pròximes hores i el pagament es realitzarà directament al local de restauració.

Per al menjar tenim un menú de 10 € és el lloc d’aquests anys anteriors, Bar La Tribuna de Vila-real ( lugar torneo ajedrez Carrer Blasco Ibáñez, 11A, 12540 Vila-real, Castelló), el lloc està una mica separat del centre de tecnificació després poden fer falta l’ús de cotxes per als més xicotets, en l’horari s’ha contemplat un ampli marge per al menjar. El menú es compon de:

  • A compartir: Ensalades, Ali-oli i Tomaca, Plat entremés (Pernil, formatge, salsitxó xoriço), Creïlles Braves
  • Plat principal: Paella
  • Pa, beguda, postres i café.

Preu: 10 euros

Com tots aquests anys anteriors, agraïm la col·laboració del municipi de Vila-real i del Club d’Escacs Vila-real.

jugadores ajedrez

Foto de la primera jornada a Alaquàs

 


logo Diputación Valencia   Logo Generalitat Valenciana   logo Diputación Alicante

Classificacions dels zonals dels Jocs i Finals Provincials

torneos ajedrez escolar Jocs

Després de celebrar-se totes les proves zonals dels XXXVIII Jocs Esportius d’Escacs de la Comunitat Valenciana oferim les classificacions.

logo pdf … veure classificacions

Per a les Finals Provincials, a més dels esportistes classificats en els zonals, estan classificades també aquelles jugadores nascudes en 2006 a 2011 que no hagen participat en els zonals així com aquells jugadors i jugadores nascuts en 2006 a 2011 que igualen o  superen els 1600 punts de ELO FIDE. Es recorda que aquells que estan en Pre-tecnificació estan classificats directament a la Final Provincial, segons consta en el punt 5 de les Bases Generals.

A partir del dimecres 12 de febrer és necessari confirmar la participació dels esportistes classificats mitjançant formulari en l’Oficina Web de la FECV. Cal enviar un formulari per a cadets i un altre per a infantils.

La data de joc de les Finals Provincials és l’1 de març.

Les seus de joc són:

Final Provincial València: CE Camp Morvedre. Casino Recreatiu Cultural, Av. 9 d’Octubre, 5, Port de Sagunt
Final Provincial Castelló: Cercle Mercantil de Castelló: C/ Echegaray, 1 baix, 12001 Castelló.
Final Provincial Alacant: Aspe: C/ Genaro Candela 18, 03680 Aspe.

Formulari sol·licitud avaluació ELO i certificats de tornejos

figuras de ajedrez

Amb la finalitat de facilitar els tràmits de sol·licitud d’avaluació ELO d’un torneig o de un certificat sobre un torneig per a concórrer a una ajuda pública, hem creat un formulari on es responen els aspectes bàsics descriptius del torneig i en el qual es poden adjuntar els documents necessaris, com són la Declaració Responsable o el model de certificat de l’Administració que s’estiguera sol·licitant. Emplenant el formulari i adjuntant els documents estarien resolts els requisits de sol·licitud establits en la Circular 02/2020.

Formulari de sol·licitud: https://www.facv.org/formulario-elo-certificados

Model de Declaració Responsable: https://www.facv.org/documentos-facv.html

Aprofitem l’ocasió per a informar que en la secció Preguntes del web, en l’últim desplegable, hi ha una recopilació de circulars i enllaços d’interés per als organitzadors de tornejos.