Ajudes A Clubs D’elit

La Llei de l’Esport de la Comunitat Valenciana estableix en un dels seus articles el suport de la Generalitat a l’esport d’elit, especialment al no professional.

La Direcció General d’Esport realitza aquest tipus de suport al llarg dels últims anys, subvencionant als clubs d’elit d’esports no professionals de la Comunitat Valenciana, considerant necessari l’adopció de mesures que fomenten la participació dels clubs en competicions oficials de caràcter estatal o internacional.

Durant l’any 2022 s’han aprovat unes noves bases reguladores per a les subvencions destinades als clubs esportius i seccions esportives d’entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana amb participació en competicions oficials internacionals i competicions de màxima categoria estatal d’esport no professional.

Aquestes bases estableixen les condicions per a la subvenció de dos tipus de competició diferent: tipus b1), i tipus b2).

L’obtenció de subvencions per competicions de l’apartat b.1 és prioritària i incompatible amb les quals s’estableixen en l’apartat b.2. La concessió de subvenció per l’apartat b.1 suposa la renúncia a les quals sol·licite i puguen concedir-se a la mateixa entitat dins de l’apartat b.2 esmentat.

  • Bases Reguladores per a la concessió de subvencions destinades als clubs esportius d’elit de la C.V. amb participació en competicions oficials internacionals o lligues de màxima categoria estatal d’esport no professional.