Ajudes de Diputació a esportistes alacantins

logo Diputación Alicante

Tenim informació que considerem d’interés compartir amb tots els nostres associats de la província d’Alacant i és la convocatòria de dos plans d’ajudes que resumim a continuació:

El dimarts, 1 d’octubre, s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província les Bases de la Convocatòria d’Ajudes a Esportistes de la Província d’Alacant que participen en Competicions Internacionals. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals a partir del següent al de la publicació. Les Bases de la Convocatòria estaran disponibles en la seu electrònica de la Diputació d’Alacant .

El divendres, 27 de setembre, s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província les Bases de la Convocatòria d’Ajudes a Esportistes de la Província d’Alacant per a despeses de transport (desplaçaments) a Centres d’Alt Rendiment i/o Centres de Tecnificació. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals a partir del següent al de la publicació.

Les Bases de la Convocatòries estaran disponibles en la seu electrònica de la Diputació d’Alacant (https://diputacionalicante.sedelectronica.es/ catálogo de trámites/enlaces de interés/servicios/convocatorias abiertas).