Blitz Internacional Torrevieja

Informació:

Inscripcions: chesstorrevieja@gmail.com  / 633315833 Aleksandr Nazarov
La inscripció serà de 20 € General. Jugadors del Club Capablanca: 15€ i s’abonarà en el compte: Sabadell ES47 0081 1461 1300 0111 8513, titular CLUB ESCACS CAPABLANCA TORREVIEJA
Llistat d’inscrits
Dies i horari: 06.10.2024 Domingo – rondes 1-9 / 11.00 – 14.00
Organitzador: Club d’Escacs Capablanca
Local de joc: Carrer Guardamar Nº6, Torrevieja (Alacant).
Categoria: Individual
Sistema de joc: Suís a 9 rondes
Ritme de joc: 3 minuts + 2 segons d’increment per jugador
Avaluació de ELO: Vàlid per a Elo FIDE

BASES DE COMPETICIÓ:

 1. Torneig vàlid per a ELO FIDE Blitz. Obert també a jugadors/as sense ELO. Per a poder participar és necessari tindre llicència federativa en 2024 per qualsevol autonomia. Els jugadors amb bandera FIDE diferent de ESP han de tindre codi FIDE.
 2. En cas que un jugador no posseïsca ELO FIDE Blitz l’àrbitre li assignarà un ELO que s’ajuste al seu nivell d’acord amb el seu ELO Standard.
 3. Tant les categories de rànquing com les d’edats són tancades als jugadors compresos entre el rang superior i inferior la seua categoria. En cas que un jugador aconseguisca premis en dos categories diferents se li atorgarà només el de major quantia econòmica. Si la quantia és la mateixa l’orde de preferències el que designe l’organització.
 4. El temps de demora és a caiguda de bandera. Passat este temps, aquell jugador que no s’haja presentat davant el tauler perdrà la partida.
 5. Byes: Es podran sol·licitar fins a un màxim de dos byes de 0 punts per causes justificades sempre a l’àrbitre principal sota firma del sol·licitant. DOS INCOMPAREIXENÇES JUSTIFICADES seran motiu de la seua eliminació del torneig. UNA incompareixença NO justificada jugador causarà la seua eliminació del torneig.
 6. Sistemes de Desempat: S’aplicaran per orde prioritari segons la seqüència més a baix detallada:
1) Major nombre de victòries. 2) Major nombre de partides amb negres. 3) Buchholz -1. 4) Buchholz Total.
 1. La inscripció es tancarà el dia 05 d’octubre a les 22:00h.
 2. L’organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions en qualsevol moment, així com el dret d’admissió.
 3. Està prohibit moure’s per la sala de joc, ni parlar amb ningú mentres es disputa la partida. En finalitzar la mateixa passa a ser espectador i ha d’abandonar el recinte de joc.
 4. Allò no especificat en estes bases es regirà per les lleis de la FIDE, FEDA i FECV per als tornejos d’escacs estàndard. Prohibit portar el mòbil.
 5. Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seues dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització considere oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (llistats de resultats, imatges, classificacions, partides, etc.)
 6. Per a percebre premis haurà de ser present a la sala de joc en la clausura, excepte causa de força major degudament anunciada prèviament i la justificació de la qual siga acceptada per l’organització. No complir amb este requisit pot perdre els drets a premi. Els trofeus s’entregaran a la finalització de l’última ronda sense públic. L’organització pot determinar la pèrdua dels drets de premis i trofeus davant l’absència injustificada en la clausura o l’incorrecte emplenament dels justificants de pagament en el termini màxim de 60 dies.

PREMIS:

 • 1r Classificat: Trofeu + 200 €
 • 2n Classificat: Trofeu + 150€
 • 3r Classificat: Trofeu + 100€
 • 4t а 10é Classificat: Trofeu + 20€

PREMIS ESPECIALS: ELO FIDE

Els premis no es poden acumular i s’entregaran per orde de major quantia.
Els premis per edats són tancats, cadascú la seua categoria. Si un jugador opta a dos premis iguals s’assignaran per l’orde que consten en el llistat. Per orde de classificació primer els premis especials per tram de Elo, Veterans, Femenina i posteriorment els subs.
 • -1400, -1500, – 1600, -1700, Veterà + 50, Veterà +65, Femenina, Jugador Sense Elo Fide, Trofeu + 20€
 • Sub- 08, *Sub-10, *Sub-12, Sub- 14 i Sub- 16. Club d’escacs Capablanca Medalla + regale

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

En les jornades que siga possible, és a dir la primera del matí i la primera de la vesprada, els participants acudiran sabent prèviament el seu número de taula i color, que es podrà consultar en info64.org i amb el temps necessari per a passar el control d’accés.
Queda prohibit menjar a la sala i l’intercanvi d’objectes. Es podrà beure amb botella pròpia, però no cara a cara amb el rival. Una altra opció del mateix: Queda prohibit menjar a la sala de joc, parlar, o deambular per la sala, per exemple, anar a veure altres partides. Està permés portar una beguda de rosca (per a evitar vessaments) la qual no es deixarà en el sòl. Per a beure s’alçarà de la taula. Està permés accedir amb un xicotet bolsito/bossa (no una motxilla) on es pot guardar efectes personals i que es penjarà preferentment del respatler de la cadira evitant deixar-lo en el sòl.
La mobilitat dels participants durant la competició serà la menys possible, només la seua zona de joc.
Hi haurà ventilació de la sala de joc amb el major nombre de finestres obertes possible.
No existirà sala d’anàlisi.
Es permetrà eixir de la sala a fumar lluny de les portes. Però no ajuntar-se dos jugadors a parlar mentres fumen.
Per a absentar-se de la sala estant en joc es demanarà permís a l’àrbitre

PROTECCION DE DADES I DRETS D’IMATGE.

Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seues dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització considere necessaris (llistats de resultats, classificacions, partides, vídeos, etc.) així com la cessió de les dades estrictament necessàries a la FECV, FEDA i FIDE.

ALTRES OBSERVACIONS.

 1. La incompareixença no justificada a una ronda o a dos rondes, encara que siguen justificades, podrà suposar la retirada del torneig.
 2. Tot el no especificat en estes bases es regirà pel Reglament de Competicions de la FECV, FEDA i FIDE i serà resolt per l’equip arbitral.
 3. A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen de tap per a evitar vessaments.
 4. Els trofeus s’entregaran a la finalització de l’última ronda sense públic. L’organització pot determinar la pèrdua dels drets de premis i trofeus davant l’absència injustificada en la clausura o l’incorrecte emplenament dels justificants de pagament en el termini màxim de 60 dies.
 5. A la sala de joc està prohibit el mòbil i altres dispositius electrònics. Excepcionalment, l’àrbitre podrà autoritzar un jugador deixar el mòbil completament desconnectat en una bossa o motxilla a la qual ja no es vaja a accedir ni manipular durant la partida. Un mòbil que emeta un so, xiulet, alarma, s’use o simplement estiga encés implicarà la pèrdua de la partida. Finalitzada la partida no es permet fer ús dels mòbils a la sala de joc. Incomplir esta regla suposa expulsió de la sala de joc. L’equip arbitral no es farà càrrec de guardar mòbils. Altres dispositius electrònics (tauletes, ordinadors, rellotges)
Suggeriments d’allotjaments prop de la sala de joc:
 1. Hotel Fontana Plaza (10 minuts de la sala de joc)
 2. Hotel Madrid (5 minuts de la sala de joc)