Calendari de la Segona Fase de les Primeres Autonòmiques

València a 15 de gener de 2024

ANNEX A LES BASES DE INTERCLUBS 2024.

SEGONA FASE PRIMERES AUTONÒMIQUES

Per la present publiquem el sistema per a establir el calendari d’enfrontaments en la segona fase de la categoria Primera Autonòmica de la competició Interclubs.

Per a determinar a quin Grup de PRIMERA AUTONÒMICA NORD (I / II) correspon la lletra A o B es vincularà el resultat del sorteig del Cupó de l’ONCE del següent dilluns finalitzada cada categoria (26 de febrer). Amb una terminació parell (en les unitats números 0, 2, 4, 6 o 8) la lletra A correspondrà al Grup I i, en el cas d’imparell, la lletra A correspondrà al Grup II.

El mateix sistema d’aparellament i sorteig s’utilitzarà per a PRIMERA AUTONÒMICA SUD (I / II).

Calendari de grups per l’ascens.

02/03/24 Ronda 8 A4 B2 A3 B1 B3 A2 B4 A1
09/03/24 Ronda 9 B1 A4 B2 A3 A2 B4 A1 B3
23/03/24 Ronda 10 A4 B3 A3 B4 B1 A2 B2 A1
13/04/24 Ronda 11 B4 A4 B3 A3 A2 B2 A1 B1

Calendari de grups pel descens.

02/03/24 Ronda 8 A8 B6 A7 B5 B7 A6 B8 A5
09/03/24 Ronda 9 B5 A8 B6 A7 A6 B8 A5 B7
23/03/24 Ronda 10 A8 B7 A7 B8 B5 A6 B6 A5
13/04/24 Ronda 11 B8 A8 B7 A7 A6 B6 A5 B5

 

Els llocs 1 al 8 als quals es referixen els quadres anteriors són els finals de la primera fase en els grups Nord i Sud.