Canvis en el RGC i ampliació termini per a ordres de força

noticia ajedrez comunidad valenciana

Aprovats hui en Assemblea Extraordinària els canvis reglamentaris debatuts en les reunions realitzades amb els clubs de cara al reinici de la competició Interclubs, més altres referents a adaptacions a la Llei de l’Esport. L’Assemblea ha pres l’acord de la seua immediata entrada en vigor amb la publicació.

En resum, el ELO a tindre en compte en l’elaboració d’ordres de força serà el FIDE (ja no serà el major entre el FIDE i FEDA, més en el cas de no haver-hi FIDE es defineixen en ordre altres, sent el primer alternatiu el FEDA), l’aprovació de participació de jugadors que havent tingut llicència en una altra Comunitat en competicions FACV (si aporten la corresponent baixa de la llicència prèvia i donen correctament la seua alta en la FACV), l’alineació de jugadors amb bandera FIDE espanyola en una trobada en DH, 1ª i 2ª Autonòmiques, serà d’almenys el 50% dels taulers i, finalment, l’ampliació del nombre de jugadors alineables de l’ordre de forces per a un equip A passa a 24 jugadors, i igualment per a un equip B.

S’àmplia fins al dijous 15 la presentació d’ordres de força.

Veure RGC FACV

Reglaments FEDA