Circular 03/2024 Regulació de les Ajudes per als Equips i Jugadors

València a 26 de gener de 2024

Estimats federats/as:

Per la present circular, es regulen les ajudes que percebran els clubs i jugadors classificats en les seues respectives competicions i que, per això acudisquen a disputar els Campionats d’Espanya de clubs en les seues diferents divisions com a representants de la Comunitat Valenciana, com així també, aquelles ajudes que aconseguisca la Federació per convenis amb Organitzadors de tornejos.

Els imports de les ajudes en Campionats per equips són:

a) Podi en la Divisió d’Honor de la Comunitat Valenciana a ritme estàndard:

Campió de Divisió d’Honor:……………………………………….. 1.000 € Més una altra ajuda per l’import de la inscripció al Campionat d’Espanya de ritme estàndard de major rang que li corresponga jugar.

Subcampió de Divisió d’Honor……………………………………. 750 €

Tercer classificat de Divisió d’Honor……………………………… 500 €

 

b) Podi en la Divisió d’Honor de la Comunitat Valenciana a ritme no estàndard:

Campió de Divisió d’Honor:……………………………………….. 250 € Més una altra ajuda per l’import de la inscripció al Campionat d’Espanya de ritme no estàndard de major rang que li corresponga jugar.

Subcampió de Divisió d’Honor……………………………………. 200 €

Tercer classificat de Divisió d’Honor……………………………… 150 €

 

c) En el Campionat d’Espanya de Clubs de Divisió d’Honor a ritme estàndard, per cada jugador que haja sigut alineat almenys tres vegades en el Interclubs de la FECV i el 50% en el Campionat d’Espanya de Divisió d’Honor en una mateixa temporada rebrà:

Si la jugadora és femenina o si és un jugador sub-18.:……………… 220 €

Si és jugador major a 18 anys……………………………………………….. 180 €

Més una altra ajuda per l’Import de la inscripció al Campionat d’Espanya de Divisió d’Honor.

d) En el Campionat d’Espanya de Clubs de Primera a ritme estàndard, per cada jugador que haja sigut alineat almenys tres vegades en el Interclubs de la FECV i el 50% en el Campionat d’Espanya de Primera en una mateixa temporada rebrà:

Si la jugadora és femenina o si és un jugador sub-18.:……………… 150 €

Si és jugador major a 18 anys……………………………………………….. 120 €

Més una altra ajuda per l’Import de la inscripció al Campionat d’Espanya de Primera.

e) A les anteriors ajudes se li sumarà l’import de la inscripció al Campionat d’Espanya CECLUBS de Segona Divisió per al club que tenint l’ajuda del punt a com a Campió de Divisió d’Honor, present, a més, un segon equip a esta competició.

Les ajudes a equips establides es justificaran en concepte de despeses d’allotjament i/o desplaçament i s’abonaran contra factures presentades.  Els requisits són:

 • Que el club haja participat en la màxima categoria Autonòmica corresponent.
 • Que el club haja participat en el Campionat d’Espanya corresponent.
 • Si un club no va al Campionat d’Espanya les ajudes no es traslladen a un altre club ni queda pendent l’ajuda per a la següent temporada.

Els imports de les ajudes en Campionats Individuals són:

 • Els Grans mestres i Mestres Internacionals que tinguen llicència d’esportista en vigor amb esta federació tenen exempt el pagament de la inscripció dels tornejos que organitze la FECV.
 • Els campions provincials que classifiquen a un torneig autonòmic on la distància de la seua residència a la seu de joc siga igual o superior a 30 km se li abonaran per despeses de locomoció a raó de 0,20 € per km. més 13,26 € com a despesa de manutenció, a estos imports se li aplica la retenció d’IRPF corresponent. Si el campionat autonòmic durara més d’un dia, l’allotjament serà a càrrec de la federació.
 • El Campió i Campiona autonòmica rebran una ajuda de 150 euros més la quota de la inscripció del campionat d’Espanya (sempre que haja participat en el Campionat d’Espanya corresponent). En cas de ser representant de la Comunitat Valenciana rebrà, a més, les condicions que marque el conveni de col·laboració de la temporada entre la FEDA i la FECV (que sol ser l’allotjament).
 • Les habitacions que aconseguisca la FECV mitjançant acords de col·laboració amb organitzadors de tornejos les assignarà preferentment a esportistes federats a la Comunitat Valenciana que hagueren fet podi en algun dels següents tornejos:
  • Open Internacionals organitzats per la FECV
  • Campionat Autonòmic Absolut.
  • Campionat Autonòmic Blitz.
 • En cas que no existisca un jugador que haja fet podi al dia de la invitació, o ja s’hagen convidat a tots els esportistes que hagen complit els anteriors punts, l’àrea de competicions de la FECV designarà el convidat.

L’ajuda no queda pendent a la següent temporada en cas de ser rebutjada pel jugador.

 

Rebeu una cordial salutació,

Signat: José Miguel Pérez García
Secretario General FECV