Circular 05/2024 Promoció i Formació escolar a través de conveni entre FECV i els clubs

València a 10 de febrer de 2024

 

La FECV vol ajudar als clubs perquè promoguen els escacs a les escoles i municipis, especialment en aquells llocs on la nostra federació no arriba.

Es proposa un programa conjunt amb els clubs que permeta el desenvolupament de l’activitat esportiva i formativa escolar, aportant la legalitat i el suport institucional per a garantir que estos puguen realitzar esta labor de manera eficaç i sostenible.

La FECV supervisarà el programa, i es comprometrà a una formació contínua i reciclatge dels monitors i entrenadors, fomentant la confiança dels centres escolars i els ajuntaments i garantint que estos estiguen capacitats i preparats per a ensenyar escacs de manera efectiva. Per la seua part els clubs s’encarregaran de la coordinació del programa, existint un conveni de col·laboració entre el club i la FECV .

Si el vostre club està interessat a adherir-se a este programa i/o rebre més informació haurà de seguir els següents passos:

  • Contactar amb la FECV a correo@facv.org i exposar les seues necessitats.
  • La FECV valorarà la viabilitat de la col·laboració i presentarà al club les condicions.
  • El club firmarà un conveni amb la FECV per a establir el compromís de les 2 parts i fixar els termes i condicions en els quals es desenvoluparà el programa.

Firmat: José Miguel Pérez García

Secretari General de la FFECV CV