Circular 15 FEDA i la represa de competicions

noticia ajedrez comunidad valenciana

De la circular publicada hui per la FEDA cal destacar que s’entén que les competicions podran reprendre’s a partir de Fase 3 i sense estat d’alarma declarat.

La FECV està treballant ja en la reconstrucció del seu calendari en vista d’un horitzó pròxim en el qual podem aconseguir aqueixa situació, sempre tenint en compte la legislació i situació tan canviant en la qual vivim, com a exemple l’Administració ja anuncia la publicació d’un Decret dins d’una setmana en el qual es regularan aspectes de l’anomenada “nova normalitat”.  Addicionalment i en conseqüència, la FECV està també treballant en els protocols preventius que hauran d’aplicar-se en cada tipus de competició

En general, per als organitzadors, està vigent aquest aspecte que ací destaquem:

La normativa que sí que és d’obligat compliment hui dia és la Resolució de la Presidència del CSD esmentada al principi. Per a això, independentment del compliment de les mesures de seguretat i de protecció del contagi que siguen aplicable, és important tindre en compte dos requisits obligatoris: Ha de nomenar-se un Cap Mèdic en cada activitat o competició que es duga a terme. Ha de nomenar-se un Coordinador. Amb caràcter previ a l’activitat, aquesta ha de comunicar-se al CSD, a través de la FEDA, informant de les dues persones nomenades com a Director Mèdic i Coordinador (les funcions del qual poden trobar-se en la Resolució o en el Protocol FEDA) i emplenar el formulari adjunt, que conté també una declaració responsable de l’organitzador, més les dades de l’activitat.

logo pdf … veure circular FEDA