Circular 20/2024: Tarifes d’Entrenadors de Tecnificació

València a 31 de maig de 2024
La següent taula informa de les tarifes que seran aplicable per als Entrenadors dins del programa de Tecnificació i Pre tecnificació de la FECV:

 

Hora Presencial Tecnificació Hora On-line Jornada Camp. Espanya (*)
GM Entrenador Esportiu 45,00 € 38,00 € 145,00 €
MI  Entrenador Esportiu 39,00 € 34,00 € 135,00 €
MF Entrenador Esportiu 34,00 € 32,00 € 102,00 €
Entrenador Esportiu 29,00 € 28,00 € 90,00 €
(*) En el cas que l’entrenador siga donat d’alta amb contracte, el cost salarial per a la FECV seran eixos mateixos imports.

 

Els entrenadors de tecnificació, quan siga un dia complet tindran el menjar pagat i el desplaçament s’abonarà a raó de 0,20 € per km. Es practicaran sobre els honoraris i el desplaçament les retencions legalment establides per a l’IRPF a cada moment.
Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment,
Firmat: José Miguel Pérez García
Secretari General de la FECV