Circular 30/2023: Convocatòria Campionat Autonòmic Equips Llampec.

CIRCULAR Núm. 30 / 2023

ASSUMPTE: CAMPIONAT AUTONÒMIC PER EQUIPS D’ESCACS LLAMPEC

Estimats Amics:

Convoquem el Campionat Autonòmic per Equips d’Escacs Llampec.

DADES DEL TORNEIG:

Dia de joc: 17 de desembre de 2023
Horari: De 10.30 a 14.30 hores.
Organitza: FACV, amb la col·laboració del C.E. Almussafes i l’Ajuntament de la localitat.
Local de joc:

  • Pavelló Poliesportiu (pistes cobertes)
  • C. Poliesportiu S/N
  • 46440 – Almussafes

Ritme de joc: 3 minuts amb increment de 2 segons per jugada.
Rondes i taulers: 9 rondes i equips de 4 taulers.
Categories: Totes (Segons els últims resultats del 2022)
Sistema de joc: Equips de 4 taulers. Es disputen 9 rondes en sistema Lliga, a excepció categoria *Open que és un sistema Suís
Tolerància: Caiguda de bandera.
Inscripció: Fins al 12 de desembre o completar aforament. Inscripció d’equips i ordres de forces. Formulari d’Inscripció
Aforament: 60 equips, per ordre d’inscripció
Avaluació ELO: Sí (ELO Blitz)

INSCRIPCIÓ:

Fins al 12 de desembre els equips o aconseguit l’aforament del local. Es considera inscripció realitzada la que adjunta el justificant del pagament d’inscripció.

Lloc: mitjançant formulari [Formulari d’Inscripció]

Si un equip no s’inscriu es repescarà un altre equip de la categoria inferior.

L’equip no inscrit serà considerat descens directe en la seua categoria, descendint un menys de la classificació final del seu grup.

Quota d’inscripció:

General: 25 € per equip.
Equips addicionals del mateix club, 10 € cada equip, independentment de la categoria.

Número de compte (en el concepte poseu nom del club):

  • [Caixa Popular] ES29 3159 0066 9722 7028 6228

ORDENES DE FORÇA:

Fins al 12 de desembre, amb un màxim de 6 jugadors per equip.

Es juga per equips a 4 taulers i amb jugadors federats en la FACV en la temporada 2023 i llicència en vigor al dia del torneig.  En Divisió d’Honor i categories autonòmiques, a més, els jugadors han de figurar en l’ordre de força del Interclubs 2023.

El llistat de jugadors s’aportarà amb l’ANEU FIDE, nom i cognoms de cadascun.

En la categoria Open es donarà prioritat de participació a tots els equips “A” inscrits i posteriorment podran participar equips “B” i “C” si queden places disponibles.

Els ordres de força són tancats per a cada equip i no poden modificar-se durant la competició.

El ELO FIDE que utilitzaran els clubs a l’hora de fer els equips és el ELO Blitz. Aquest ELO serà utilitzat per a complir la següent regla: tots els membres d’un equip immediatament inferior (per exemple, el B) hauran de tindre un ELO més baix que el dels jugadors de l’equip del seu club de rang immediatament superior (seguint l’exemple, l’A). Una vegada assignats els jugadors a cada equip, l’ordre dins d’un equip l’establirà el club. La FECV pot concedir l’excepció de l’anterior regla a jugadors joves inclosos en els plans de tecnificació, prèvia sol·licitud per escrit del club.

Els equips presentaran els ordres de força i no es podran canviar. Hi ha una possibilitat d’afegir nous jugadors segons es descriu en este cas: quan hi ha baixes de jugadors en els equips abans de l’inici de la competició l’ordre de forces es podrà modificar a fi de quadrar els equips de cada club. A la sala de joc s’entregarà el nou ordre de força a l’àrbitre principal almenys 30 minuts abans de l’inici de la primera ronda. Cas de faltar algun jugador es deixarà buit el/els últim(s) tauler(s). Per a l’elaboració del rànquing del suís de la categoria *Open, es tindrà en compte els ordres de força presentats inicialment.

La numeració en les lligues serà sortejada per l’àrbitre principal a la sala de joc mitja hora abans de l’inici de la competició.

La incompareixença d’un equip suposa una penalització de 50 euros a descomptar de la fiança del club, llevat que siga avisada amb l’antelació suficient que permetera a la FACV substituir eixe equip per un altre.

CATEGORIES:

La següent taula mostra als equips amb dret a participar. El sistema de joc i rondes s’ajustarà a la quantitat d’equips que confirmen la inscripció.

PREMIS:

Trofeus, als tres primers classificats de cada categoria.

Les ajudes econòmiques per als clubs per la participació en el Campionat d’Espanya Llampec són les regulades en la circular 17/2023.

Les ajudes s’abonaran després de la participació en el nacional i la signatura del justificant corresponent.

PUNTUACIÓ I DESEMPATS:

El sistema de puntuació serà: 2 punts trobe bestiar, 1 punt trobe empatat i 0 punts trobe perdut.

Els sistemes de desempat són els previstos en el RGC per a competicions per equips.

ASCENSOS I DESCENSOS:

Descendeixen els tres últims de Divisió d’Honor.
Ascendeixen els tres primers de les Divisions Autonòmiques.
Descendeixen els tres últims de les Divisions Autonòmiques.
Ascendeixen els tres primers de la categoria Open.

En els ascensos, d’existir un equip del mateix club en la categoria superior i de mantindre aquest equip la categoria, l’equip filial no podrà ascendir atés que no es permeten dos equips del mateix club, llevat que el de categoria superior descendisca. En els descensos, l’equip que descendeix obligarà a la seua filial que militara en la categoria inferior a descendir de categoria.

SALA DE JOC I DELEGATS:

El club haurà de comunicar qui és el seu delegat quan remeta la inscripció i el delegat haurà de tindre llicència de jugador, entrenador o àrbitre de la FACV.

En el cas d’equips compostos íntegrament per menors d’edat i, conforme la circular 09/2016, s’haurà d’aportar del delegat la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals o el Certificat de Penals.

ALTRES CONSIDERACIONS

La incompareixença no justificada a una ronda o a dues rondes, encara que siguen justificades, suposarà la retirada del torneig.
Sobre arbitratge i programa d’aparellament s’aplicarà la Circular 23/2018 (https://www.facv.org/2018/2018-circular-23.pdf).
Sobre els dispositius electrònics s’aplicarà la Circular 22/2018 (https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf).
Tot el no especificat en estes bases es regirà pel Reglament de Competicions de la FACV, FEDA i FIDE o serà resolt per l’organització i la FACV.
Els participants amb la seua inscripció accepten estes bases i la Política de Privacitat de la FACV https://www.facv.org/aviso-legal
A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen de tap per a evitar vessaments.
Per a percebre els tres primers premis s’ha d’assistir a la clausura, excepte causa de força major degudament anunciada i acceptada per l’organització, o en cas contrari es perdran els drets a premi.
La vestimenta, neteja personal i comportament dels participants seran els adequats per a un torneig d’escacs, sent potestat de l’organització l’expulsió d’aquell participant que no atenga les instruccions que reba sobre aquest tema.

PROTOCOL PROTECCIÓ AL MENOR DE LA FACV:

Els tornejos de la FACV estan subjectes a l’aplicació del “Protocol de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana per a la prevenció, detecció i actuació enfront de l’assetjament i abús sexual” publicat en la pàgina Web de la FACV (https://www.facv.org/proteccion-al-menor).

A l’espera que us animeu a participar, rebeu una cordial salutació,

 

Signat: José M. Pérez García
Secretario General FACV