Circular 31/2023: Campionats Autonòmics Per Equips Sub-12 I Sub-18 D’Escacs Llampec

CIRCULAR Núm. 31 / 2023

ASSUMPTE: Campionats Autonòmics Per Equips Sub-12 I Sub-18 D’Escacs Llampec

Estimats Amics:

Convoquem els Campionats Autonòmics per Equips Sub-12 i Sub-18 d’Escacs Llampec.

DADES DEL TORNEIG:

Dia de joc: 16 de desembre de 2023
Horari: De 16.30 a 19.30 hores.
Organitza: FACV, amb la col·laboració dell C.A. Ciutat Vella
Local de joc:

 • Sala Origen d’Escacs València Bressol situat en el Complex Esportiu La Petxina.
 • Carrer Passeig La Petxina 42
 • 46008 – València

Ritme de joc: 3 minuts amb increment de 2 segons per jugada.
Rondes i taulers: 9 rondes i equips de 4 taulers.
Categories: Edats Sub-12 i Sub-18
Sistema de joc: Suís d’equips de 4 taulers, amb regla d’aparellament prohibit entre equips del mateix club les dues últimes rondes (podria celebrar-se un sistema lliga si el nombre d’equips inscrits el requereix)
Tolerància: Caiguda de bandera.
Inscripció: Fins al 12 de desembre els equips o aconseguit l’aforament del local. Es considera inscripció realitzada la que adjunta el justificant del pagament d’inscripció. [Formulari d’Inscripció]
Aforament: 30 equips, per ordre d’inscripció
Avaluació ELO:

INSCRIPCIÓ:

Fins al 12 de desembre els equips o aconseguit l’aforament del local. Es considera inscripció realitzada la que adjunta el justificant del pagament d’inscripció.
Lloc: mitjançant formulari [Formulari d’Inscripció]
Quota d’inscripció:
• General: 25 € per equip.
• Altres equips del mateix club 10 €
Número de compte (en el concepte poseu nom del club):
• [Caixa Popular] ES29 3159 0066 9722 7028 6228
• [Passarel·la de Pagament] https://facv-tpv.es/

ORDENES DE FORÇA:

Fins al 12 de desembre, amb un màxim de 6 jugadors per equip.
Es juga en equip a 4 taulers i amb jugadors federats FACV 2023 i llicència en vigor el dia del torneig.
El llistat de jugadors s’aportarà amb l’ANEU FIDE, nom i cognoms de cadascun.
Es donarà prioritat de participació a tots els equips “A” inscrits i posteriorment podran participar equips “B” i “C” si queden places disponibles.
Els ordres de força són tancats per a cada equip i no poden modificar-se durant la competició.

El ELO FIDE que utilitzaran els clubs a l’hora de fer els equips és el ELO Llampec.

Els equips presentaran els ordres de força i no es podran canviar. Hi ha una possibilitat d’afegir nous jugadors segons es descriu en este cas: quan hi ha baixes de jugadors en els equips abans de l’inici de la competició l’ordre de forces es podrà modificar a fi de quadrar els equips de cada club. A la sala de joc s’entregarà el nou ordre de força a l’àrbitre principal almenys 30 minuts abans de l’inici de la primera ronda. Cas de faltar algun jugador es deixarà buit el/els últim(s) tauler(s). Per a l’elaboració del rànquing inicial, es tindrà en compte els ordres de força presentats en la inscripció de l’equip.

La incompareixença d’un equip suposa una penalització de 50 euros a descomptar de la fiança del club, llevat que siga avisada amb l’antelació suficient que permetera a la FACV substituir eixe equip per un altre.

PREMIS:

Trofeus, als tres primers classificats de cada categoria.

Els esportistes de l’equip Campió que hagen disputat, almenys, 4 rondes en el torneig, obtindran una ajuda per a participar en el Campionat d’Espanya per Edats consistent en l’import de la inscripció més una assignació de 100 euros per a despeses de desplaçament en la seua categoria. En el cas d’un esportista ja estiguera classificat per al Campionat d’Espanya l’ajuda no s’acumularà.

Les ajudes s’abonaran després de la participació en el nacional i la signatura del justificant corresponent.

PUNTUACIÓ I DESEMPATS:

El sistema de puntuació serà: 2 punts trobe bestiar, 1 punt trobe empatat i 0 punts trobe perdut.

Els sistemes de desempat són els previstos en el RGC per a competicions per equips.

SALA DE JOC I DELEGATS:

Es permet l’accés a la sala de joc d’un delegat per club, el qual haurà d’acreditar-se davant l’àrbitre principal del torneig en entregar l’ordre de força, almenys, mitja hora abans de l’inici de la primera ronda. El club haurà de comunicar qui és el seu delegat en la competició en el moment de tramitar la inscripció dels equips. Se suggereix que el delegat siga monitor o entrenador.

El delegat haurà de tindre llicència de jugador, entrenador o àrbitre de la FACV i, conforme la circular 09/2016, i haurà d’aportar certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals o, en defecte d’això, Certificat de Penals.

ALTRES CONSIDERACIONS:

 1. La incompareixença no justificada a una ronda o a dues rondes, encara que siguen justificades, suposarà la retirada del torneig.
 2. Sobre arbitratge i programa d’aparellament s’aplicarà la Circular 23/2018 (https://www.facv.org/2018/2018-circular-23.pdf).
 3. Sobre els dispositius electrònics s’aplicarà la Circular 22/2018 (https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf).
 4. Tot el no especificat en estes bases es regirà pel Reglament de Competicions de la FACV, FEDA i FIDE o serà resolt per l’organització i la FACV.
 5. Els participants amb la seua inscripció accepten estes bases i la Política de Privacitat de la FACV https://www.facv.org/aviso-legal
 6. A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen de tap per a evitar vessaments.
 7. Per a percebre els tres primers premis s’ha d’assistir a la clausura, excepte causa de força major degudament anunciada i acceptada per l’organització, o en cas contrari es perdran els drets a premi.
 8. La vestimenta, neteja personal i comportament dels participants seran els adequats per a un torneig d’escacs, sent potestat de l’organització l’expulsió d’aquell participant que no atenga les instruccions que reba sobre aquest tema.

PROTOCOL PROTECCIÓ AL MENOR DE LA FACV:

Els tornejos de la FACV estan subjectes a l’aplicació del “Protocol de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana per a la prevenció, detecció i actuació enfront de l’assetjament i abús sexual” publicat en la pàgina Web de la FACV (https://www.facv.org/proteccion-al-menor).

 

A l’espera que us animeu a participar, rebeu una cordial salutació,

Signat: José M. Pérez García
Secretario General FACV