Circular 32/2023: Llicències d’esportistes i clubs 2024

CIRCULAR Nº 32 / 2023

ASSUMPTE: LLICÈNCIES ESPORTISTES I CLUBS 2024

En l’Assemblea celebrada diumenge passat 26 de novembre es van aprovar els imports de les llicències 2024, amb els mateixos preus d’anys anteriors més unes bonificacions.

 • Llicència de Club: 250 €
 • Llicència d’Esportistes:
  • Menors d’edat (nascuts en 2006 i posteriors): 30 €
  • Veterà (nascuts l’any 1964 i anteriors): 40 €
  • Sènior (nascuts en 2005 i anteriors): 50 €

Les bonificacions són:

 • Llicència de Club bonificada al 50% el primer any de la seua creació o el primer any de retorn a l’activitat esportiva després de 8 anys o més d’inactivitat.
 • Llicència de dona bonificada al 100% quan es tracte de menor d’edat i no siga tramitada per un club amb ajuda de la Fundació Trinidad Alfonso que ja bonifique aquesta llicència o per a dones majors d’edat, bonificada al 100%. En tots dos casos, si no hagueren tingut llicència en 2023.

El període de pagament s’inicia amb esta circular i finalitza el 30 de gener de 2024.

El pagament de les quotes i llicències haurà de realitzar-se mitjançant transferència bancària en:

 • [Caixa Popular] ES29 3159 0066 9722 7028 6228
 • Important: complint les bases de les convocatòries d’ajudes atorgades a clubs per la Fundació Trinidad Alfonso, aquells clubs que tinguen saldos positius en la FECV procedents dels programes Comunitat de Clubs hauran de descomptar en l’ingrés el saldo a favor d’aquestes ajudes, des de les seues primeres despeses federatives fins a consumir els mateixos.  Els ingressos realitzats sense este requisit seran retornats.

 

Una salutació,

Signat: José M. Pérez García

Secretari General FECV