Circular 33/2023 Qualificació de competicions

CIRCULAR Núm. 33 / 2023

ASSUMPTE: QUALIFICACIÓ DE COMPETICIONS ANY 2024

Estimats associats,

Per la present s’estableix el procediment de sol·licitud de qualificació de proves amb caràcter oficial en el calendari esportiu de la FECV per a aquells tornejos que vulguen obtindre certificats per a les convocatòries d’ajudes públiques i tornejos que es desitgen avaluar per a ELO FIDE l’any 2024.

A l’efecte d’esta circular s’entendrà com Open Internacional, a un esdeveniment configurat a ritme Standard que es dispute a 9 rondes, sense restriccions de ELO i edat i que tinga un ritme de joc mínim de 90 minuts + 30 segon d’increment per jugada.

REQUISITS PREVIS PER A LA SOL·LICITUD:

 • No hauran de sol·licitar-se dates on:
  • Existisca ja una competició FECV o FEDA a la Comunitat Valenciana.
  • Existisca ja un Open Internacional ja qualificat oficial, torneig configurat per a normes de Gran mestre i que compte amb aforament de, almenys, 100 participants.
  • Existisca ja un Open Internacional qualificat, però no configurat per a Normes i l’esdeveniment que sol·licita la qualificació estiga a menys de 50km de distància.
  • Existisca ja un Open Internacional oficial tradicional celebrat en anys anteriors.
 • Es consideraran les següents excepcions respecte al requisit de dates:
  • Si en la prova convocada per la FECV no poden participar tots els esportistes per la seua naturalesa (per exemple, un Campionat de Veterans) o no coincideix en horari amb el torneig sol·licitant, la FECV decidirà sobre la possibilitat de coincidència de dates.
  • Quan la prova sol·licitant siga un torneig Tancat, la FECV decidirà sobre la possibilitat de coincidència de dates.
  • Quan en les dates existien proves tradicionals oficials, però estes no han realitzat la seua sol·licitud o renovació dins del període de reserva establit.
 • Haurà d’adjuntar-se necessàriament la declaració responsable conforme al model oficial (https://www.facv.org/documentos-facv), correctament confeccionada i signada. En el cas de Clubs signarà el seu representant legal (el president de l’entitat). Si el sol·licitant és una entitat no associada a la FECV o una persona física, és necessari un acord o conveni regulador per a qualificar la prova.

REQUISITS PER A LA PROVA

 • Els tornejos que requerisquen el caràcter d’oficialitat en el calendari de la FECV deuran obligatòriament avaluar-se per a ELO FIDE.
 • Tots els àrbitres del torneig han de tindre llicència en vigor en la FECV.
 • Quan l’organitzador desitge que la FECV gestione la facturació al club i pagaments dels honoraris de tots els àrbitres de l’esdeveniment:
  • L’organitzador haurà d’abonar el pagament dels honoraris arbitrals, conforme als drets arbitrals vigents en les tarifes oficials regulades.
  • La FECV realitzarà la designació arbitral, tenint en compte, preferentment, la proposta presentada per l’organitzador.
  • Si l’organitzador acorda compensacions addicionals amb un àrbitre haurà d’abonar ell la diferència directament a l’interessat.
  • El termini de sol·licitud d’este punt s’etableix en deu dies abans de celebrar la prova. Passat este termini la FECV no garanteix que es puga realitzar la gestió.
 • El torneig inclourà en el cartell el logotip de la FECV com a “entitat col·laboradora”.
 • El torneig ha de constituir un Comité de Competició en el torneig.

 

TERMINI, LLOC I DOCUMENTACIÓ:

Fins al 15 de gener del 2024 és el termini de reserva per a aquelles proves que per la seua tradició desitgen conservar dates d’anteriors edicions

El 23 de desembre és el termini per a sol·licitar reserves de proves que se celebren al gener de 2024.

Sense l’atribució de conservar les dates d’anteriors edicions, les qualificacions poden sol·licitar-se durant tot l’any i amb un mínim de 60 dies naturals d’antelació a la data de l’inici de la prova.

La sol·licitud es realitzarà a partir del 10 de desembre mitjançant el següent formulari (Formulari de Sol·licitud).

Complits tots els requisits previs per a la sol·licitud, els tornejos admesos a tràmit de qualificació rebran contestació conforme a l’Article 47.2 dels Estatuts. En el cas d’una “no conformitat” esta serà motivada en l’escrit remés.

 

Una salutació,

 

Signat: José M. Pérez García
Secretario General FECV