Circular 35/2023 Bases del Campionat Interclubs 2024

Per la present Circular es publiquen les bases del Campionat d’Escacs Interclubs 2024 de la Comunitat Valenciana. En l’annex es pot consultar d’una manera gràfica l’estructura de grups i el sistema d’ascensos i descensos de la competició.

.. veure Annex amb l’estructura de grups i el sistema d’ascensos i descensos

Després de la important reestructuració de l’any passat (planificada a 2 anys vista), en la qual ajustem el nombre de jornades majoritàriament a 11, en esta temporada encara impliquem la lliga per fases en una de les categories: primera autonòmica, amb els mateixos grups que l’any passat. L’ajust a 12 equips des dels 14 equips per divisió anteriors, encara requerirà d’una altra temporada més, d’aquí ve que siguen necessaris encara bastants descensos en diverses divisiones.la del 2024 serà l’última temporada per a la reestructuració total de les divisions. A partir del 2025 hi haurà una piràmide coherent, 1 grup en Divisió d’Honor, 2 en Primera Autonòmica, 3 en Segona Autonòmica, 4 en Primera Provincial i 5 en Segona Provincial, la qual cosa portarà a ascensos i descensos equilibrats entre categories (hi haurà la mateixa quantitat d’ascensos i descensos entre categories)


DATES I HORARIS:

La competició s’iniciarà el 13 de gener i les partides comencen a les 17.00 hores en totes les categories.

Excepcionalment, en el cas que un dissabte al matí es dispute competició provincial o autonòmica per edats o interuniversitària, qualsevol dels equips amb jugadors implicats, podria sol·licitar a la FECV retardar l’hora d’inici de la trobada d’eixe dia a les 17.30 hores (sempre que el club interessat el comunique a l’equip rival i a la Federació amb almenys 48 hores d’antelació).

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓ:

En els grups a 8 taulers, el sistema de puntuació serà:

 • 2 punts trobe bestiar.
 • 1 punt trobe empatat.
 • 0 punts trobe perdut.
 • En cas d’incompareixença se li aplicarà -1 punt. (en els grups amb fases, si la incompareixença es produïra en la primera fase la penalització s’arrossegarà a la segona)

En els grups de 4 taulers, se sumaran els punts totals per taulers. En cas d’incompareixença s’aplicarà -2 punts.

 

DESEMPATS:

 1. Punts de Partida.
 2. Resultat particular respecte a punts de Trobada.
 3. FIDE Sonneborn-Berger.
 4. Sorteig

EQUIPS:

Totes les categories es juguen a 8 taulers, excepte: 2a Promoció que es jugarà a 4 taulers i esta categoria no tindrà ascensos i descensos. La categoria de Segona Provincial tindrà grups a 8 taulers i grups a 4 taulers.

En totes les categories s’emplenen els fulls d’anotacions, s’apunten les jugades i se signen en finalitzar la partida indicant el resultat. Igualment, l’acta de la trobada es confecciona i se signa en totes les categories.

 

RITMES DE JOC:

El ritme de joc és a 90 minuts, més 30 segons per jugada, excepte la categoria de 2a Promoció.

En 2a Promoció es jugarà a 30 minuts amb increment de 30 segons per jugada, doble trobada en cada ronda i canviant colors en la segona trobada. La segona trobada començarà una vegada finalitzat el primer després d’un descans de 10 minuts (sense menyscapte d’un possible comú acord d’iniciar abans).  S’elaboraran dues actes diferents, en la primera figurarà com a local l’equip que així conste en l’aparellament de la jornada i en la segona este passarà a figurar com a visitant.

 

COMUNICACIÓ DE RESULTATS:

La FECV designarà un àrbitre principal de la competició, el qual crearà grups de WhatsApp amb els telèfons dels representants que designe cada club per a cada equip que tinga. L’equip que actua com a local pujarà al grup WhatsApp una fotografia de l’acta confeccionada abans de l’inici de la trobada i una altra fotografia amb l’acta ja signada en finalitzar el mateix.

Els resultats que no es comuniquen abans de finalitzar el dia passaran al Comité de Competició per incompliment de termini. La no comunicació injustificada de l’acta i resultat suposarà una sanció d’1 punt per a l’equip infractor.

 

ASCENSOS I DESCENSOS:

– Divisió d’Honor:        La competició es disputa en una única fase, sistema lliga, en un únic grup i descendixen els dos últims classificats.

– Primera Autonòmica:    La competició es disputa en dues fases. La primera fase és una lliga de 7 rondes amb quatre grups de 8 equips. Després d’esta, es disputa una segona fase de la següent manera:

Els 4 primers classificats de cada grup juguen la segona fase per l’ascens, en dos grups de 8 atesa la proximitat geogràfica de grups. Els equips disputaran un partit amb cadascun dels altres classificats de l’altre grup i els punts reeixits se sumaran als punts aconseguits en la primera fase contra els equips que li van acompanyar del seu grup. El campió de cada grup d’esta segona fase ascendirà.

Anàlogament, els 4 últims classificats disputaran la segona fase on descendiran 11 equips en total. En concret, 5 del grup Nord, 5 del Grup Sud i el pitjor tercer classificat dels dos grups.

– Segona Autonòmica:  La competició es disputa en una única fase, sistema lliga, en tres grups i ascendix el campió de cada grup.

Descendixen els quatre últims classificats de cada grup.

– Primera Provincial:       La competició es disputa en una única fase, sistema lliga, en quatre grups i ascendixen el primer classificat de cada grup.

Descendixen els tres últims classificats de cada grup.

– Segona Provincial:     La competició es disputa en una única fase, sistema lliga. Ascendix el primer classificat del grup de quatre taulers i del grup de Castelló. Ascendixen els dos primers classificats de la resta de grups.

– Grup Promoció:        No hi ha ascensos ni descensos.

Per a determinar els millors o pitjors classificats s’utilitza, en primer lloc, els punts de trobada calculats en percentatge i, com a desempat, els punts totals de tauler, calculats també en percentatge.

 

ORDRES DE FORÇA.

Serà aplicable el ELO FIDE de l’1 de gener de 2024.

Els ordres de força es confeccionaran conforme al RGC.

 

SOL·LICITUD DE SEUS ADAPTADES

Si una ronda un equip té algun jugador amb una discapacitat temporal o permanent i per a poder jugar com a visitant necessita unes instal·lacions adaptades podrà realitzar “sol·licitud de seu adaptada per a una ronda”.

 1. Per a la sol·licitud, el delegat del club haurà de remetre email a la FECV amb almenys 15 dies naturals d’antelació.
 2. La sol·licitud cal tramitar-la individualment per a cada ronda.
 3. S’ha de descriure la necessitat d’instal·lacions adaptades, accessibles o practicables. En la sol·licitud s’haurà d’informar del tipus de discapacitat amb la finalitat de gestionar adequadament les necessitats de la seu accessible.
 4. La FECV traslladarà la necessitat de seu adaptada a l’equip local, una vegada comprovada la sol·licitud i exigirà una resposta 7 dies naturals abans de la trobada.
 5. En cas que l’equip local puga oferir seu accessible, per a celebrar el partit es comunicarà immediatament al delegat del club sol·licitant.
 6. Donat el cas que l’equip local no haguera sigut capaç d’oferir una seu adaptada, este desplaçarà el seu equip a la seu del sol·licitant, jugant de local.
 7. El club amb jugadors la discapacitat dels quals requerisca de material de joc adaptat aportarà el mateix per a eixos jugadors.
 8. Si el jugador que va motivar la sol·licitud no poguera ser alineat finalment per a eixa ronda, el delegat de l’equip sol·licitant contactarà per telèfon amb el delegat de l’altre club per a celebrar la trobada conforme a les regles i bases generals de la competició, contactarà també mitjançant telèfon amb l’àrbitre de la competició i, a més, enviarà email a tots dos amb còpia a la FECV, amb la finalitat d’assegurar la comunicació del canvi de circumstàncies.

ALTRES CONSIDERACIONS

 1. Sobre els dispositius electrònics s’aplicarà la Circular 22/2018 https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf
 2. Atés que en la competició per equips és imprescindible que el capità d’equip puga estar en contacte amb jugadors que no han arribat, estos podran disposar de telèfon mòbil en mode silencie (s’aplicarà la pèrdua de partida si el dispositiu emet qualsevol so). De manera excepcional, si algun jugador ha de tindre el seu mòbil encés per raons de professió o força major, haurà de sol·licitar-lo als capitans dels equips i, en cas que siga acceptat, se li permetrà tindre’l actiu mentre juga. La petició i la corresponent autorització seran reflectida en l’acta pels capitans abans de donar principi la trobada.
 3. Tot el no especificat en estes bases es regirà pel RGC de la FECV, FEDA i FIDE o serà resolt per l’organització i la FECV.
 4. Els participants amb la seua inscripció accepten estes bases i la Política de Privacitat de la FECV https://www.facv.org/aviso-legal
 5. La competició és vàlida per a ELO FIDE.
 6. A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen de tap per a evitar vessaments.

PROTOCOL PROTECCIÓ AL MENOR DE LA FECV:

Els tornejos de la FECV estan subjectes a l’aplicació del “Protocol de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana per a la prevenció, detecció i actuació enfront de l’assetjament i abús sexual” publicat en la pàgina Web de la FECV
(https://www.facv.org/proteccion-al-menor).

 

A l’espera que us animeu a participar, una salutació,

 

Signat: Jose Miguel Pérez García

Secretari General de la FECV