Com es computarà el ELO en el Interclubs

Pel fet que el interclubs és un torneig de llarga duració, les partides es computaran mensualment de la següent manera:

  • La ronda 1 i 2 de tots els grups es computaran en la llista FIDE del mes de febrer.
  • Les rondes del 3 al 6 de tots els grups es computaran en la llista FIDE del mes de març.
  • La ronda 7 de Divisió d’Honor i Primera Autonòmica es computaran en la llista FIDE del mes d’abril.
  • Les rondes de la 7 a la 10 de Segona Autonòmica, Primera Provincial i Segona Provincial es computaran en la llista FIDE del mes d’abril.
  • La ronda 11 de Segona Provincial, excepte Castelló, es computaran en la llista FIDE del mes de maig.
  • Totes les rondes dels grups que tenen segona fase (Divisió d’Honor i Primera Autonòmica)  es computaran en la llista FIDE del mes de maig.