Com es computarà el ELO en el Interclubs 2024

Pel fet que el interclubs és un torneig de llarga duració, les partides es computaran mensualment de la següent manera:

  • Les rondes 1, 2 i 3  es computaran en la llista FIDE del mes de febrer.
  • De la ronda 4 a la 7  en la llista FIDE del mes de març.
  • De la 8 a la 10  en la llista FIDE del mes d’abril.
  • La ronda 11  es computarà en la llista FIDE del mes de maig.