Com es computarà el ELO en els Campionats Provincials Individuals

Pel fet que el Campionat Provincial Individual és un torneig de llarga duració, les partides es computaran mensualment de la següent manera:

  • La ronda 1  es computarà en la llista FIDE del mes d’octubre.
  • Les rondes 2,3 i 4  es computaran en la llista FIDE del mes de novembre.
  • Les rondes 5,6 i 7  es computaran en la llista FIDE del mes de desembre.