Composició Provisional de Grups del Interclubs 2023

Aquest passat dimecres, 28 de desembre, va finalitzar el termini per a la inscripció d’equips en el Interclubs. Dins del termini, s’han comunicat nombroses renúncies a la permanència o a l’ascens de diverses categories. En aquestes últimes 48 hores la Federació s’ha posat en contacte amb els equips que tenien dret a les places vacants per a sol·licitar la conformitat de la substitució.

Finalitzat l’anterior procés, és necessari la revisió dels grups  abans de l’elaboració del calendari, per la qual cosa preguem que si hi ha alguna esmena que realitzar o si hi ha canvis de noms/sigles dels equips per raons de patrocinis se’ns comunique abans del dia 4 de gener, on es consideraran tots els grups definitius. Les comunicacions hauran de realitzar-se per correu electrònic al mail correo@facv.org

… veure esborrador grups Interclubs 2023