Convocada Assemblea General Ordinària de la FECV

logo noticias fecv

Amb data 4 de juny, es va convocar Assemblea General Ordinària de la FECV  i aquesta tindrà a tindrà lloc de manera presencial el dia 26 de juny de 2021 a les 11.00 hores en l’Ateneu d’Alaquàs, Plaça Constitució, 1, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.
  2. Informe del President.
  3. Aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost de la FECV 2020.
  4. Aprovació, si escau, de la revisió del pressupost de la FECV 2021.
  5. Precs i preguntes.

La documentació en referència als temes a tractar va ser remesa als Assembleistes per email juntament amb la convocatòria i està disponible també per a ells en aquest enllaç

 


Anteriors FACV

Calendari FEDA