Convocada l’Assemblea General Ordinària

Es convoca a l’Assemblea General Ordinària de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana, que se celebrarà el pròxim 25 de Juny, diumenge, a les 9.30 en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala d’escacs del Complex Esportiu-Cultural de la Petxina de València, en el Passeig de la Petxina, 42, amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior de Desembre de 2022.
2. Informe del President. Exposició 1r semestre 2023.
3. Aprovació, si escau, de la memòria esportiva de la FACV 2022.
4. Aprovació, si escau, de la liquidació/memòria econòmica de la FACV 2021.
5. Propostes d’assembleistes. (fins al dilluns 12 de Juny).
6. Precs i preguntes.