Crònica del Seminari Arbitral FECV

Diumenge passat 25 de juny es va celebrar en La Petxina el programat seminari d’àrbitres amb una assistència de 18 membres de l’estament arbitral de la Federació d’Escacs la Comunitat Valenciana.

El tema principal d’aquesta trobada va ser la comunicació dels punts més importants tractats en l’últim seminari de la FEDA que es va desenvolupar a Santander.

El ponent principal va ser l’Àrbitre Internacional, Ramón García Pérez. La jornada va ser molt dinàmica i instructiva atés que tots els àrbitres presents van participar en el debat aportant idees, exemples i aclariments.

Ens van acompanyar durant el seminari el president de la FECV, Emilio González, el president del Comité Tècnics d’Àrbitres, Néstor Echeverría, i secretari del CTA, Víctor Bellón, on en la primera hora es va informar del treball realitzat fins al moment per aquest comité i els objectius que es proposa aconseguir. A més, es va donar un torn de paraules als àrbitres assistents per a aclarir tots els dubtes respecte al funcionament d’aquesta àrea.

Aquest comité s’ha posat com objectiu la formació i perfeccionament continu del col·lectiu arbitral integrat en aquesta federació perquè puguen traslladar aquests coneixements tècnics a les competicions d’escacs que se celebren sota la tutela de la F.E.C.V augmentant al mateix temps l’eficiència, autoritat i equanimitat en les decisions arbitrals.

Per a això, enguany, a més del seminari desenvolupat en la Petxina, es convocarà un curs d’àrbitre autonòmic i un curs de retransmissió.

Facilitem els enllaços del temari tractat en el Seminari FECV

0 Manuel de l’Àrbitre – gener 2023

0 Manual de l’Àrbitre – juliol 2023

1 B.01 Títols jugadors

2 B.02 Valoració Escacs ràpids i blitz

3 B.06.1 Reglament d’àrbitres

3 B.06.5 Reglament Disciplinari d’Àrbitres final

4 C10 capitans i delegacions

5 Circular Informes 2023

5 CTA FEDA 2023

6 Lleis d’Escacs 2023

7 C.07 desempates juliol 2023

7 C07-Desempats (power point)

8 Protocol·lització i estandardització dels processos arbitrals

9 Annex. Posició il·legal

Agrair des del CTA,  la presència del màxim responsable de la FECV, Emilio González, la valuosíssima ponència de Ramón García i als assistents per l’èxit de la jornada.

Néstor Echeverría, responsable del CTE