Examen del Curs d’Àrbitre Autonòmic

L’examen del curs d’àrbitre autonòmic es realitzarà aquest dissabte 30 de setembre de 10.30 a 12.30 hores en el Centre Cultural i Esportiu La Petxina, Passeig de la Petxina, 42, 46008 València.

La duració de l’exercici serà de 2.00 hores. El temps serà distribuït entre les diferents parts de l’examen a elecció de l’aspirant. L’únic material permés per a la realització de l’examen és un bolígraf. L’exercici consta de tres parts eliminatòries i cal superar cadascuna d’elles.

… Convocatòria