Festival Ciutat de Sagunt

El Club d, Escacs Camp de Morvedre celebra el seu 30 aniversari mitjançant l’Organització del seu segon festival.

El mateix estarà compost per activitats relacionades amb el món dels escacs, el dissabte el mestre Internacional Iñigo López, i primer tauler del club donarà una simultània en el centre comercial Epicentre, situat en avinguda Fausto Caruana(Sagunt).

El diumenge 18 de juny es disputarà l’II Open Ciutat de Sagunt, amb 3000€ en premis i a ritme semi ràpid, l’última vegada que es va organitzar aquest torneig va tindre un gran acolliment, 140 jugadors, i molts mestres. Enguany la competició es jugarà també en el centre comercial Epicentre, preveiem un altre torneig igual o fins i tot més dur que l’última vegada.

I per a finalitzar, posant-li la guinda al pastís, reprenem una activitat lúdica que fa molts tenia cabuda en aquesta la nostra comunitat, el torneig de futbol sala, el qual se celebrarà format 12 hores i serà la setmana següent al Open

Us animem a tots a participar en els diferents tornejos, segur que gaudim d’un ambient competitiu únic.

Per a qualsevol dubte es poden dirigir a ajedrezmorvedre@gmail.com

Bases del Torneig

L’II Open Internacional d’escacs “Ciutat de Sagunt” es disputarà el diumenge, 18 de juny de 2023, a partir de les 10.00 hores en el centre comercial Lepicentre, Avinguda de l’Advocat Fausto Caruana, 37, 46520 Sagunt, València

El torneig es disputarà a 8 rondes sistemàticament suís, amb un ritme de joc de 15 minuts + 5 segons d’increment per jugada. El temps de demora s’estableix en la caiguda de bandera.

L’horari estimat i no vinculant de l’evolució del torneig és el següent:

 • Ronda 1: 10.00
 • Ronda 2: 10.55
 • Ronda 3: 11.50
 • Ronda 4: 12.45

– Descans –

 • Ronda 5: 15.30
 • Ronda 6: 16.25
 • Ronda 7: 17.20
 • Ronda 8: 18.15
 • Lliurament de premis: 19.30

El rànquing inicial de els/as jugadors/as es determinarà sobre la base de la llista de Elo FIDE Standard del mes de juny. Els/as jugadors/as que no compten amb Elo FIDE s’ordenaran pel seu Elo FEDA, i en absència d’aquest per ordre alfabètic.

Els aparellaments es realitzaran usant el programa informàtic Swiss Manager/VegaChess. Excepte en el cas que existisca error humà en el maneig del programa, no s’admetrà reclamació alguna relacionada amb els aparellaments.

Al final de cada partida els/les jugadors/as tenen l’obligació de notificar el resultat a l’àrbitre, podent ser penalitzats/as amb 0 punts en cas de no fer-ho. Els/as jugadors/as tenen l’obligació de comprovar en cada ronda que tenen assignada la puntuació correcta abans de posar-se a jugar. Qualsevol reclamació haurà d’efectuar-se davant els àrbitres abans del començament de la següent ronda.

Els telèfons mòbils i la resta de dispositius electrònics han d’estar completament apagats a la sala de joc i en qualsevol altra zona designada per l’àrbitre o l’organització. Es perdrà la partida en joc en cas que el dispositiu emeta algun so.

En cas d’empat a punts, s’aplicaran els següents sistemes de desempat: 1r Buchholz FIDE -pitjor, 2n Buchholz FIDE Total, 3r Sonneborn – Berger, 4t Progressiu

A l’efecte dels càlculs dels sistemes Buchholz, en partides no jugades s’aplicarà el “oponent virtual”.

La inscripció al torneig s’haurà de realitzar de forma anticipada, fins a les 16.00 del dissabte 17 de juny i es formalitzarà enviant un e-mail a l’adreça ajedrezmorvedre@gmail.com amb les següents dades: nom i cognoms, data de naixement i club/ciutat i després de realitzar una transferència al compte: ES52 3159 0055 7123 8791 3524

El nombre de jugadors/as es limita en 140, podent ampliar-se aquest número en cas que les condicions de la sala de joc ho permeten. No és necessari estar federat per a participar.

El preu de la inscripció és 10 € per jugador/a, que haurà de ser abonada a l’organització fins a màxim, 30 minuts abans de l’inici del torneig. Els GMs, Els meus i els socis del club local estan exempts del pagament de la inscripció. En tot cas, els/as jugadors/as han de confirmar a l’organització la seua participació en el torneig fins a 30 minuts abans de l’inici del torneig, en cas de no fer-lo no seran aparellats en la primera ronda, podent, no obstant això, incorporar-se al torneig en rondes posteriors.

La incompareixença no justificada en una de les rondes, o en dues rondes amb justificació, suposarà la retirada immediata del torneig.

El llistat de premis és el següent:

GENERAL

 • 300€ + trofeu
 • 275 € + trofeu
 • 250 € + trofeu
 • 225 €
 • 200 €
 • 175 €
 • 150 €
 • 120 €
 • 90 €
 • 70 €
 • 50 €
 • 40 €
 • 30 €
 • 25 €
 • 20 €

SUB-2300 FIDE

 • 140 € + trofeu
 • 100 €
 • 80 €

SUB-2100 FIDE

 • 100 € + trofeu
 • 80 €
 • 60 €

SUB-1900 FIDE

 • 80 € + trofeu
 • 60 €
 • 40 €

1ºFEDC(Federació espanyola per a cecs)

 • 1.70€

FEMENÍ

 • 70€

SUB-18

 • Trofeu+

SUB-16

 • Trofeu+

LOCALS

 • 60 € + trofeu
 • 40 €

30 PREMIS !   3000 € + TROFEUS I ALTRES PREMIS !

NOTA SOBRE ELS PREMIS:

– Els premis no són acumulables, en cas d’optar a dos o més premis aquests s’entregaran de la següent manera: el de major quantia, a la mateixa quantia el que porte trofeu i en defecte d’això per l’ordre d’aparició en les bases (general, Sub-2300, Sub-2100, Sub-1900, Sub-18 i Sub-16).

-Als premis locals opten els socis del Club d’Escacs Camp de Morvedre.

-Als premis dels diferents trams de Elo opten els/as jugadors/as que no aconseguisquen el Elo FIDE Standard indicat. Els/as jugadors/as dels trams inferiors opten als premis dels superiors.

-Jugadors/as Sub-18, els nascuts/as l’any 2005 i 2006; jugadors/as Sub-16, els/as nascuts/as l’any 2004 i posteriors. Els/as jugadors/as Sub-16 opten als premis Sub-18.

Els/as jugadors/as premiats/as hauran de ser presents en el lliurament de premis. A més hauran de presentar el seu DNI o document identificatiu en signar el vaig rebre del premi.

 

PREMIS ESPECIALS:

PREMIS ESPECIALS L’EPICENTRE: El/la primer/a classificat/a del torneig i el/la primer classifiqueu@ sub18 rebran una targeta regale per valor de 100 €, cortesia del Centre comercial Lepicentre, que hauran de consumir en els establiments del citat centre comercial.

Serà aplicable l’article A.4 de les Lleis dels escacs, al no existir supervisió adequada.

Els/as participants en el torneig autoritzen la publicació de les seues dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització considere oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, fotos, vídeos, retransmissions, etc.)

L’organització es reserva el dret d’admissió en la competició.

Les decisions de l’àrbitre principal i de l’organització seran inapel·lables. En el no previst en les presents bases s’estarà al que es disposa en els reglaments de la FIDE, FEDA i FECV. La participació en el Torneig suposa l’acceptació en tots els seus aspectes de les presents bases.

ORGANITZA: Club d’Escacs Camp de Morvedre (www.ajedrezmorvedre.com)

COL·LABOREN: Ajuntament de Sagunt, Generalitat Valenciana, Consell d,Educació, Investigació, Cultura i Esport, escacs valencians, yottabase, Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana

PATROCINA: Centre comercial Lepicentre