Festival de Torrevieja Sub 1800

Bases

Organitzador: Club d’Escacs Capablanca

Inscripcions: chesstorrevieja@gmail.com / 633315833 Aleksandr Nazarov
La inscripció serà de 25 €. i s’abonarà en el compte: Sabadell ES47 0081 1461 1300 0111 8513, titular CLUB ESCACS
CAPABLANCA TORREVIEJA

Dies i horari
15.06 Dissabte – ronda 1 / 10.00
15.06 Dissabte – ronda 2 / 13.00
15.06 Dissabte – ronda 3 / 17.00
16.06 Domingo – ronda 4 / 10.00
16.06 Domingo – ronda 5 / 13.00
16.06 Domingo – ronda 6 / 17.00

Local de joc: Carrer Guardamar Nº6, Torrevieja (Alacant).
Categoria: Individual. Per a Jugadors Sub 1800
Sistema de joc: Suís a 6 rondes
Ritme de joc: 60 minuts + 30segundo d’increment per jugador / 2 byes
Avaluació de ELO: Vàlid per a FIDE i FEDA

 1. Podran jugar el torneig els jugadors que disposen de fitxa federativa en vigor en 2024. Els jugadors amb bandera *FIDE diferent de *ESP han de tindre codi *FIDE.
 2. La inscripció es tancarà el dia 14 de juny a les 22:*00h.
 3. L’organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions en qualsevol moment, així com el dret d’admissió.
 4. Els aparellaments, així com la classificació mitjançant sistema informàtic serà inapel·lable i es publicaren en Info64. El temps d’espera per a una partida és de 30 minuts.
 5. Està prohibit moure’s per la sala de joc, ni parlar amb ningú mentres es disputa la partida. En finalitzar la mateixa passa a ser espectador i ha d’abandonar el recinte de joc.
 6. DOS INCOMPAREIXENÇES JUSTIFICADES seran motiu de la seua eliminació del torneig. UNA incompareixença NO justificada jugador causarà la seua eliminació del torneig.
 7. Els sistemes de desempat aplicats en la classificació final seran: I.- Bucholz menys pitjor. II.- Bucholz total. III.-SonnebornBerguer. IV.-Nombre de partides guanyades. A l’efecte de desempats en partides no jugades s’aplicarà el “oponent virtual”.
 8. Es permet sol·licitar 2 byes de ½ punt excepte en les dos últimes rondes. Els byes seran sol·licitats per correu electrònic, abans de la ronda 1. A la sala de joc es posaran demanar bye fins a la ronda 2. El bye només serà aplicable si se li respon afirmativament.
 9. Allò no especificat en estes bases es regirà per les lleis de la FIDE, FEDA i FECV per als tornejos d’escacs estàndard. Prohibit portar el mòbil.
 10. Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seues dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització considere oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (llistats de resultats, imatges, classificacions, partides, etc.)
 11. Totes les categories són tancades pel que cada jugador optarà només al premi de la seua categoria.
 12. La vestimenta i neteja personal dels participants serà l’adequada per a un torneig d’escacs, sent potestat de l’organització l’expulsió d’aquell participant que no atenga les instruccions que poguera rebre referent al director del torneig.
 13. Per a percebre premis haurà de ser present a la sala de joc en la clausura, excepte causa de força major degudament anunciada prèviament i la justificació de la qual siga acceptada per l’organització.
 14. No complir amb este requisit pot perdre els drets a premi.

PREMIS:

 • 1r Classificat: Trofeu + 200 €
 • 2n Classificat: Trofeu + 150€
 • 3r Classificat: Trofeu + 100€
 • 4t Classificat: Trofeu + 80€
 • 5é Classificat: Trofeu + 60€
 • 6é а 10é Classificat: 30€

PREMIS ESPECIALS: ELO FIDE

Els premis no es poden acumular i s’entregaran per orde de major quantia.
Els premis per edats són tancats, cadascú la seua categoria. Si un jugador opta a dos premis iguals s’assignaran per l’orde que consten en el llistat. Per orde de classificació primer els premis especials per tram de *Elo, Veterans, Femenina i posteriorment els subs.

 • -1400, -1500, – 1600, -1700, Veterà + 50, Veterà +65, Femenina, Jugador Sense Elo Fide: Trofeu + 20€
 • Sub- 08, Sub-10, Sub-12, Sub- 14 i Sub- 16. Club d’escacs Capablanca: Trofeu + regal

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

En les jornades que siga possible, és a dir la primera del matí i la primera de la vesprada, els participants acudiran sabent prèviament el seu número de taula i color, que es podrà consultar en info64.org i amb el temps necessari per a passar el control d’accés.

Queda prohibit menjar a la sala i l’intercanvi d’objectes. Es podrà beure amb botella pròpia, però no cara a cara amb el rival. Una altra opció del mateix: Queda prohibit menjar a la sala de joc, parlar, o deambular per la sala, per exemple, anar a veure altres partides. Està permés portar una beguda de rosca (per a evitar vessaments) la qual no es deixarà en el sòl. Per a beure s’alçarà de la taula. Està permés accedir amb un xicotet bolsito/bossa (no una motxilla) on es pot guardar efectes personals i que es penjarà preferentment del respatler de la cadira evitant deixar-lo en el sòl.
La mobilitat dels participants durant la competició serà la menys possible, només la seua zona de joc.
Hi haurà ventilació de la sala de joc amb el major nombre de finestres obertes possible.
No existirà sala d’anàlisi.
Es permetrà eixir de la sala a fumar lluny de les portes. Però no ajuntar-se dos jugadors a parlar mentres
fumen.
Per a absentar-se de la sala estant en joc es demanarà permís a l’àrbitre

ALTRES OBSERVACIONS.

MÒBILS. La FIDE prohibix els dispositius electrònics en general a la sala de joc (mòbils, ordinadors, tauleta, rellotges). Així doncs, el mòbil no s’ha de portar a la sala de joc. Si un dia se li ha oblidat ha de deixar-li’l a algun amic que no jugue o parlar amb l’àrbitre per a buscar una solució eventual a l’anomalia. ELS ÀRBITRES NO PODEN GUARDAR MÒBILS.

Suggeriments d’allotjaments prop de la sala de joc:

 1. Hotel Fontana Plaza (10 minuts de la sala de joc)
 2. Hotel Madrid (5 minuts de la sala de joc)