I Open de Ràpides “Dama de Guardamar” (Torneig B)

I RÀPIDES “DAMA DE GUARDAMAR”

8 DE SETEMBRE 2024 – CASA DE CULTURA.

Guardamar del Segura (Alacant) – Vila Olímpica dels Escacs

BASES DEL TORNEIG

REGLAMENT:

El torneig es disputarà a un total de 7 rondes sistemàticament Suís.
No serà vàlid per a elo FIDE.
Les partides seran a un ritme de 10 minuts + 2 segons per jugada.
El local de joc serà CASA DE CULTURA, en C/ Colón, 60
Es tancaran les inscripcions quan s’òmpliga l’aforament del local de joc (150 jugadors aprox)
Poden jugar participants amb elo FIDE o sense elo. No és necessari estar federat.
Les bases podran ser ampliades a la sala de joc.

ALS jugadors que queden aparellats i no assistisquen al torneig, no se’ls retornarà l’import de la inscripció.

HORARI DE JOC:

 • 09:00h, Control de pre-inscrits i inscripcions, si n’hi haguera, en sala.
 • 09:30h, 1a ronda
 • 10:00h, 2a ronda
 • 10:30h, 3a ronda
 • 11:00h, 4a ronda
 • 11:30h, 5é ronda
 • 12:00h, 6a ronda
 • 12:30h, 7a ronda
 • 13:00h, LLIURAMENT DE PREMIS

INSCRIPCIONS:

CATEGORIA GENERAL

 • Anticipada (Fins al 15 d’agost) > 18€
 • Després del 15 d’agost > 20 €.

CATEGORIES SUB 8-10-12-14

 • Anticipada (fins al dia 15 d’agost) > 15€
 • Després del 15 d’agost > 20 €.

TITULATS FIDE: que hagen jugat el IRT SUB-2400 exempts de quota.

Soci@s del Club i Alumn@s «Dama de Guardamar» 50% Descompte

WHATSAPP O TELÈFON

Director del Festival:  606 742 956 (M.F. José Antonio Clement Gómez – Director Promochess)

Club d’Escacs «Dama de Guardamar

609 137 865 (Joaquín Maciá Senent -Secretari Club)

Termini Màxim: Fins al 30 d’agost de 2024.

DESEMPATS:

 1. Bucholtz FIDE menys pitjor.
 2. Bucholtz FIDE total.
 3. Sonnen.

PREMIS: I OPEN RÀPIDES “DAMA DE GUARDAMAR”

 • Campió/a > 350€ + TROFEU
 • Subcampió/a > 250€ + TROFEU
 • 3r Classificat > 150€ + TROFEU
 • 4t Classificat > 100€
 • 5é Classificat > 75€
 • 6é Classificat > 50€
 • 7é Classificat > 40€
 • 8é Classificat > 30€

PREMIS ESPECIALS

 • Campió/a Local (empadronat/a o soci/a del Club) > 25€ + TROFEU
 • Campió/a Veterà/a (+ 50 anys) > 25€ + TROFEU
 • Campió/a Veterà/a (+ 65 anys) > 25€ + TROFEU

CATEGORIES SUB

 • Campió/a SUB > TROFEU+ REGAL
 • Subcampió/a SUB > TROFEU+ REGAL
 • Tercer/a SUB > TROFEU+ REGAL

3 PREMIS EN CADASCUNA DE LES 4 CATEGORIES *SUB.

TOTAL, PREMIS EN METÀL·LIC = 1.120€

Obsequi ESPHOUSES per a tots/as  els/as  premiats/as.

Els premis no són acumulatius, i són categories tancades, a igualtat de premi l’organització decidirà.

NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT:

 • L’incompliment de les bases que s’indiquen a continuació, pot implicar la pèrdua d’alguna partida o fins i tot l’expulsió del Torneig, així com la pèrdua de qualsevol dret a premi i la devolució de qualsevol import d’inscripció que el jugador haguera pogut abonar.
 • La participació en el Torneig implica el coneixement i l’acceptació de les presents bases de joc. IMPORTANT: Les bases podran ser ampliades si és el cas a la SALA DE JOC, extrem est que seria comunicat a tod@s l@s jugadors/as.
 • Les decisions dels àrbitres principals seran inapel·lables.
  Serà responsabilitat de cada jugador l’inscriure’s correctament. Igualment, el participant té l’obligació de comprovar les seues dades en els llistats que es publiquen.
 • Els participants, així com els seus representants legals, autoritzen expressament #en inscriure’s la captació, publicació i difusió de les seues dades personals, així com de fotos i vídeos en els quals apareguen, individualment o en grup, relacionats amb el present torneig, en els diferents mitjans de comunicació que l’organització crega oportuns (llistats, fotos, vídeos, partides, publicacions en premsa, ràdio, televisió, pàgines web, etc.).
 • Els jugadors no acreditats degudament i en el seu horari establit no seran aparellats en la 1a ronda. Si acudiren a acreditar-se més tard, seran aparellats a partir de la 2a ronda.
 • Els jugadors es comprometen a assistir als salons de joc amb la deguda vestimenta i a tindre un comportament correcte i esportiu.
 • No es permetrà fumar a les sales de joc (s’inclouen els cigarrets electrònics).
 • El guanyador de la partida (o qualsevol dels dos en cas de taules) serà el responsable de comunicar el resultat de la seua partida a l’equip arbitral.
 • No es permetran anàlisi de partides a la Sala de Joc, per a tal fi, l’organització habilitarà una altra sala.
 • No està permés als jugadors accedir a la sala d’anàlisi mentres les seues partides estiguen en joc.
 • No està permés abandonar la sala de joc, sense permís de l’àrbitre.
 • A la sala de joc està prohibit portar el telèfon mòbil. Excepcionalment, l’àrbitre podrà autoritzar un jugador deixar el mòbil completament desconnectat en una bossa o motxilla a la qual ja no es vaja a accedir ni manipular durant la partida.
 • Un mòbil que emeta un so, xiulet, alarma, s’use o estiga encés implicarà la pèrdua de la partida.
 • Finalitzada la partida no es permet fer ús dels mòbils a la sala de joc.
 • Els espectadors poden portar mòbil, però en absolut silenci, no ha d’estar visible ni utilitzar-ho.
 • L’equip arbitral no es farà càrrec de guardar telèfons mòbils.
 • Resta de dispositius electrònics (tauletes, ordinadors, etc.) es regixen per les mateixes regles.
 • Aquell jugador que, tenint la seua partida en joc, siga sorprés utilitzant dispositius electrònics que permeten rebre algun tipus d’ajuda *ajedrecística (ordinadors, PDA o similars) seran expulsats immediatament de la competició, sense dret a reembossament de cap quantitat. Igualment, en cas de sospita, comportarà l’expulsió negar-se a complir els requeriments arbitrals.
 • Només es podran fer fotografies durant els 10 primers minuts de cada ronda, excepte l’organització.
 • L’Organització no es fa responsable de l’assistència sanitària dels participants.
 • La incompareixença injustificada a una ronda serà considerada abandó del torneig.
 • Per a justificar una incompareixença i per tant ser aparellat en la ronda següent és imprescindible contactar amb l’organització abans de finalitzar la ronda en curs per a comunicar el desig de continuar en el torneig.
 • Per al no previst en les presents bases, este torneig es regirà per la reglamentació en vigor de la FIDE.
 • L’organització del torneig es reserva el dret d’admissió i de fer qualsevol canvi o modificació d’este.

—GRÀCIES A TOD@S—  LA DIRECCIÓ I L’ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL.

Per a més informació sobre el torneig.