I Open Internacional d’Escacs Cap Negret

ORGANITZACIÓ:

 

L’entitat organitzadora és l’Associació d’Escacs Socials i Terapèutics de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de l’Hotel Cap Negret.

 

SISTEMA I CALENDARI DE JOC:

 

Els participants es dividiran en dos grups:

 

A: Majors de 50 anys. Nascuts en 1973 o anys anteriors.

 

B: Majors de 65 anys. Nascuts en 1958 o anys anteriors.

 

Els participants s’assignaran al grup que corresponga segons la seua data de naixement. Tots dos tornejos es jugaran en la mateixa seu i horaris.

 

Sistema Suís a 8 rondes.

 

El ritme de joc serà la següent: 90 minuts per jugador per a tota la partida, a caiguda de bandera,amb un increment de 30 segons per jugada des del primer moviment.

 

La tolerància per a arribar amb retard a una partida són 15 minuts.

 

Dies de joc: DEL 12 DE NOVEMBRE Al 18 DE NOVEMBRE DE 2023.

 

Acreditació de participants, fins al 12-11-2023 les 12.00 h.

 

 

18-11-2023: Clausura i Lliurament de Premis, a les 14 hores aproximadament.

 

El màxim de “Byes” que poden demanar són 3. Es podrà sol·licitar “Bye” de mig punt en les primeres 5 rondes, posteriorment es pot sol·licitar un NO aparellament de 0 punts.

 

El Bye de primera ronda se sol·licitarà per correu a info@opencapnegret.com, amb posterioritat tan sols podran sol·licitar-se a la sala de joc a l’àrbitre principal.

 

 

 

 

LLOC DE JOC:

Salons de l’Hotel CAP NEGRET (Altea)

 

https://www.hotelcapnegret.es/eventos/

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ:

 

Podrà participar en el torneig qualsevol esportista amb llicència espanyola i jugadors d’altres països amb codi *FIDE que complisca els requisits d’edat establits.

 

INSCRIPCIONS I TERMINIS:

 

La quota de participació per a allotjat a l’hotel es fixa en 50 €.

 

La quota de participació per als NO alojadores a l’hotel es fixa en 75 €.

 

El termini ordinari d’inscripció serà fins al dia 6 de NOVEMBRE de 2023

 

Perquè una inscripció siga considerada ferma, haurà d’haver-se abonat al següent compte:

 

CAIXA POPULAR

 

Swift BCOEESMM159        ES79 3159 0011 1827 6277 8021

 

En la transferència haurà d’indicar-se, necessàriament, nom i dos cognoms i Federació de la qual és jugador federat.

 

Una    vegada    realitzat    el    ingrés    han de    emplenar    el    formulari   de    la    pàgina    web www.opencapnegret.com i adjuntar el justificant de la transferència.

 

 

DISTRIBUCIÓ PREMIS:

PREMIS

CLASIFICACION GENERAL

1r           600 € + Trofeu

2n          500 €+ Trofeu

3r           350 €+ Trofeu

4t           250 €

5é           225 €

6é           175 €

7é           150 €

8é           120 €

9é           100 €

10é        90 €

TRAMS DE ELO FIDE

1r           -1900: 85 €

1r           -1800: 85 €

1r           -1700: 75 €

1r           -1600: 75 €

TRAM SENSE ELO FIDE

1r           65 €

2n          55 €

 

 

 

 

IMPORT TOTAL DE PREMIS: 6.000 €

3.000€Per al grup de majors de 50 anys.

3.000€ Per al grup de majors de 65 anys.

 

Els premis són indivisibles, no acumulables i s’entregaran per ordre estricte de classificació.

 

En cas d’optar a dos premis d’igual quantitat s’assignaran en l’ordre d’aquesta circular. Tots els premis estaran subjectes a la retenció fiscal corresponent.

 

Als premis Sub-1900 opten també els jugadors de menys de 1800, 1700, 1600, sense Elo . (trams oberts)

 

OFERTA D’ALLOTJAMENT:

 

Les reserves hauran d’efectuar-se directament a l’Hotel CAP NEGRET Altea

 

Oferta econòmica per persona i dia per als participants en el *Open Internacional d’Escacs Hotel Cap Negret.

 

Habitació Individual:  82€/persona i dia, pensió completa.

 

Habitació Doble: 52€/persona i dia, pensió completa.

Aigua i va vindre inclosos en els menjars.

 

Tots els preus inclouen l’IVA corresponent.

 

 

 

 

INFORMACIÓ HOTEL CAP NEGRET, Altea (Alacant)

 

Reserves:

 

Tel. 965 84 12 00 reservas@hotelcapnegret.es

 

https://www.hotelcapnegret.es/

 

Km 159. N-332. 03590 Altea (Alacant)

 

 

 

 

BASES GENERALS

 

Publicació: Aparellaments, resultats, classificació en:

 

https://chess-results.com/tnr792917.aspx?lan=2&art=0&turdet=yes&flag=30

 

https://info64.org/i-open-internacional-de-ajedrez-cap-negret-mayor-50

 

 

Desempats:

Bucholz llevant el pitjor resultat

Bucholz total

Sonnenborn-*Berger

Mitjana de la performance recursiva dels oponents.

Sorteig

 

(*) A l’efecte del càlcul *Buchholz s’emprarà l’oponent virtual en partides no jugades.

 

 

 

Per a la confecció del llistat inicial així com per als premis es tindrà en compte el llistat de ELO FIDE STANDARD de novembre de 2023.

 

Una incompareixença suposarà l’eliminació del torneig llevat que aquesta incompareixença estiga degudament justificada. si la incompareixença es produeix en l’última ronda el jugador o jugadora no optarà a cap premi.

 

Estaran prohibits els dispositius electrònics no aprovats específicament per l’àrbitre a la sala de joc. Es permetrà la seua tinença a la sala de joc sempre que estiga apagat en tot moment i en una bossa que haurà de romandre a la sala de joc, encara que el jugador s’absente. Un mòbil que emeta un so, xiulet, alarma, s’use o estiga encés implicarà la pèrdua de la partida.

 

L’equip arbitral no es farà càrrec de guardar telèfons mòbils.

 

A la sala de joc no aquesta permés fumar (ni vapear), ni consumir aliments, ni tindre begudes que no disposen de tap per a evitar vessaments. En tot el recinte de l’hotel també està prohibició de fumar.

 

Els participants no podran abandonar la sala de joc sense el consentiment de l’àrbitre. Serà necessari estar en el lliurament de premis per a poder optar a ells.

 

Els participants del torneig, acompanyants i tutors legals atorguen expressament el consentiment per a l’obtenció i difusió de fotografies i dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització considere oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (classificacions, partides, fotografies, vídeos, pàgines web, publicitat, xarxes socials, etc…).

 

Serà responsabilitat de cada jugador l’inscriure’s correctament. Igualment, el participant té l’obligació de comprovar les seues dades en els llistats que es publiquen (*Byes, *ELO, categoria, nom, etc..).

 

No es permetran anàlisi de partides a la Sala de Joc.

 

Aquell jugador que, tenint la seua partida en joc, siga sorprés utilitzant dispositius electrònics que permeten rebre algun tipus d’ajuda *ajedrecística (ordinadors, PDA o similars) seran expulsats immediatament de la competició, sense dret a reembossament de cap quantitat. Igualment, en cas de sospita, comportarà l’expulsió negar-se a complir els requeriments arbitrals.

 

El full d’anotacions original és propietat de l’organització i obligació dels jugadors entregar-la signada i amb el resultat correcte a l’àrbitre en finalitzar la partida.

 

Les decisions de l’àrbitre principal seran recurribles davant el comité de competició triat entre els jugadors en la primera ronda. Per a això des del moment de finalitzar la partida disposarà de 30 minuts per a presentar el seu escrit de reclamació a l’Àrbitre Principal o director del Torneig (el que siga present), pagant una fiança de 100,00 € que li serà retornada en el cas que la seua reclamació prospere.

 

Si és necessària la resolució d’alguna reclamació, l’organització podrà decidir si es realitza l’aparellament abans o després d’aquesta resolució, amb la qual cosa posteriorment aquest aparellament no seria modificat, però sí el resultat de la partida o partides recorregudes.

 

Per al no previst en les presents bases, aquest torneig es regirà per la reglamentació en vigor de la FIDE i FEDA.

 

La participació en el Torneig implica el coneixement i l’acceptació de les presents bases de joc.