I Torneig 960 Quart de Poblet

Local de joc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Quart de Poblet (davant del Centre de Convivència).  Estos locals es troben a uns 300 metres de l’estació de metro de Quart. Enllaç en Google Maps: https://maps.app.goo.gl/fvq8dmdbyjecwguha

Dia de joc: Dissabte 6 d’abril de 2024.

Horaris (aproximació):

Últimes inscripcions i pagaments: des de les 9.00 hores.

Tancament d’inscripcions: 10.00 hores.

Publicació ronda 1: 10.10 hores.

Explicacions prèvies i sorteig de la primera posició: 10.20 hores.

Ronda 1: 10.30 hores.

Ronda 2: 11.20 hores (publicació 11.05 i sorteig 11.10, mateix criteri en següents rondes).

Ronda 3: 12.10 hores.

Ronda 4: 13.00 hores.

Sortege posició ronda 5: 15.50 hores.

Ronda 5: 16.00 hores.

Ronda 6: 16.50 hores.

Ronda 7: 17.40 hores.

Els horaris poden avançar-se o retardar-se lleugerament en funció de la finalització de la ronda anterior.

BASES TÈCNIQUES

Podrà participar qualsevol persona, estiga o no federada.

Es necessita, almenys, la participació de 40 jugadors perquè es realitze el torneig.

Sistema de joc: Suís de 7 rondes.

Ritme de joc: 10 minuts amb increment de 5 segons d’increment per jugada.

Temps de cortesia: El retard màxim permés és a caiguda de bandera.

Desempats:

  1. Resultat particular.
  2. Bucholtz FIDE menys el pitjor resultat.
  3. Bucholtz FIDE total.
  4. Sonneborn-Berger.
  5. Sonneborn-Berger menys el pitjor resultat.

Si roman l’empat, i és decisiu desempatar per a obtindre algun premi, es jugaran dos partides d’anada i tornada a 3+2 amb sorteig de colors, seguit d’un sistema Armageddon si continua l’empat també amb sorteig de colors. S’aplicarà el criteri de sorteig de posició com si fora una ronda addicional, i es jugarà eixa mateixa posició en totes les partides de desempat.

ALTRES CONSIDERACIONS:

L’aparellament dels tornejos es realitzarà amb el programa informàtic VEGA. Es publicaran els resultats a través del servidor FEDA (http://info64.org). Els jugadors tenen l’obligació de comprovar en cada ronda que tenen assignada la puntuació correcta abans de posar-se a jugar.

La incompareixença no justificada a una ronda, o a dos rondes, encara que siguen justificades, suposarà la retirada del torneig.

Està permés tindre el mòbil totalment en silenci i en la butxaca. Només està permés el seu ús per a fer fotos mentres no s’estiga amb la partida en joc.

Els participants autoritzen la publicació, per part de l’organització, de les seues dades a l’efecte de publicació de resultats i publicitat en les següents webs oficials:  (www.clubajedrezquart.es, www.facv.org i www.ajedrezvalenciano.com). Això inclou les fotografies. No es permetrà la realització de fotografies sense autorització de l’àrbitre i/o Organització.

La participació en el torneig implica la total acceptació de les bases. Qualsevol imprevist serà resolt per l’àrbitre principal i/o l’organització, sent les seues decisions inapel·lables.

Les bases completes, definitives i oficials, es publicaran en la pàgina web del CA Quart, www.clubajedrezquart.es, amb antelació suficient. Tot el no especificat en les bases es regirà pel reglament de competicions de la FECV i les lleis dels escacs de la FIDE en el seu apèndix per als escacs Fischer Random 960.

Per a més informació, es poden utilitzar els següents mitjans de comunicació:

Correu electrònic: torneoquart@gmail.com

Telèfon: 687496431 (Ramón García, preferible contactar via whatsapp).

Facebook: www.facebook.com/ajedrez.quart

INSCRIPCIONS

Quota d’inscripció:

  • General: 9,60€.
  • Es permet el pagament el mateix dia de joc, sempre que s’acorde així prèviament amb l’organització o queden places lliures. En estos casos, i a causa de les dificultats que pot tindre la devolució de canvi, el va prear serà de 10€. El límit per a estos casos serà les 9.59 del mateix dia 6 d’abril.

Aquells jugadors que no realitzen el pagament de la inscripció fins al 4 d’abril (dijous) com a màxim, necessiten l’autorització de l’organització per a autoritzar la inscripció per pagament per transferència, ja que no podria comprovar-se el pagament fins al cap del torneig.

Es limita la inscripció a 70 jugadors ampliable si les condicions del local de joc ho permeten,  no obstant això, s’elaborarà una llista d’espera, que serà pública en tot moment, per rigorós orde de recepció d’inscripcions. En eixe sentit, aquells jugadors inscrits que ocupen plaça d’inscripció sense formalitzar el pagament podran ser retirats o passats a llista d’espera si  algun jugador que s’inscriu més tard formalitza el pagament.

Les inscripcions es realitzaran enviant un correu a la següent adreça:

torneoquart@gmail.com

En este correu hauran de figurar les següents dades: Nom, cognoms, data de naixement, club, telèfon, e- mail i còpia del justificant d’ingrés. (Les inscripcions seran confirmades mitjançant contestació a l’e-mail enviat).

NÚMERO DE COMPTE: Caixa Popular, ES73 3159 0022 1026 1196 7221 

PREMIS

CLASIFICACION GENERAL

POSICIÓ PREMI
80€, trofeu i inscripció gratuita per al VII Open Internacional d’Escacs Quart de Poblet
50€, trofeu i inscripció gratuita per al VII Open Internacional d’Escacs Quart de Poblet
30€, trofeu i inscripció gratuita per al VII Open Internacional d’Escacs Quart de Poblet
20 €
20 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10º 10 €

Altres premis

POSICIÓ PREMI
Millor  Clasificada Fémina 30€, trofeu i inscripció VII Open Internacional Quart de Poblet
Millor sub2000 10€ i trofeu
Millor sub1800 10€ i trofeu
Millor participant veterá 10€ i trofeu
Millor participant de Quart 10€ i trofeu

Sorteig d’una inscripció al VII *Open Internacional Quart de Poblet durant el lliurament de premis.

NOTES SOBRE ELS PREMIS:

Als premis per trams de ELO podran accedir tots aquells jugadors que no aconseguisquen el ELO fixat, per orde de classificació i de quantia de premi.

Els premis no són acumulables. En cas de poder obtindre dos premis diferents d’igual quantia, tindrà preferència el premi femení, per tram, veterà, local i general, en este orde.

NOTES ADDICIONALS RELATIVES A LA MODALITAT 960:

La participació en el campionat suposa l’acceptació de la totalitat de les bases. Pot consultar-se l’apèndix complet en el següent enllaç (en anglés), Directriu II de les Lleis dels Escacs: https://handbook.fide.com/chapter/e012023

També pot repassar-se les pàgines 63 i 64 de la traducció oficial en espanyol de la FEDA del Manual de l’Àrbitre: https://feda.org/feda2k16/wp-content/uploads/manual-2024-v1.pdf

Amb la finalitat d’aclarir dubtes tècnics vinculats amb l’específic de la competició Fischer Random, a continuació, indiquem algunes normes bàsiques per a facilitar la seua comprensió i la manera de conducta durant el torneig.

En primer lloc, cal indicar que les 960 posicions inicials disponibles estan numerades, suposant cadascuna d’elles una posició única per a un número únic. És per això, que el procediment serà el següent abans de començar cada ronda:

 

1.       Publicació de la ronda.

2.       Sorteig als 10 minuts d’un número aleatori entre l’1 i el 960.

3.       Projecció de la posició sortejada, donant 10 minuts perquè es col·loquen les peces correctament.

4.       Aclariment de possibles dubtes.

5.       Començament de la ronda.

A continuació, refresquem alguns punts importants relacionats amb les regles específiques, que es recomana conéixer abans d’acudir al torneig:

 

Requeriments de la posició inicial:

o   Es col·loquen els peons com en els escacs normals.

o   Les peces de la primera fila, simètriques en tots dos bàndols, se sortegen amb les següents restriccions:

§  El rei se situa en algun lloc entre les dos torres.

§  Els alfils es col·loquen en caselles de diferent color.

 

Enroc:

o   Es permet un únic enroc a cada jugador.

o   Existixen els següents mètodes per a enrocar-se:

o  Per doble moviment: es realitza un moviment amb el rei i un altre amb la torre.

o  Per trasposició: es transposen les posicions del rei i la torre.

o  Per moviment de rei: només es mou el rei.

o  Per moviment de torre: només es mou la torre.

o   Les posicions finals després de l’enroc, han de ser les exactament les mateixes que en els escacs estàndard:

o  Enroc llarg: rei en casella c i torre en casella d.

o  Enroc curt: rei en casella g i torre en casella f.

o   Altres observacions sobre l’enroc:

o  Podria arribar a poder-se realitzar l’enroc en la jugada 1 en algunes posicions.

o  Totes les caselles situades entre la casella d’origen del rei i la de destí (incloent esta última), i totes les caselles situades entre la casella d’origen de la torre i la de destí (incloent esta última), hauran d’estar buides, a excepció de la del rei i la de la torre amb la qual s’enroque.

o  En algunes posicions inicials, determinades caselles podran romandre ocupades durant l’enroc, encara que en els escacs normals haurien d’estar buides.

Es recomana anunciar la intenció d’enrocar-se al rival, abans de fer-ho, amb la finalitat d’evitar malentesos.