I IRT SUB-2400 (Torneig A)

IRT SUB-2400 ESPHOUSES

5, 6 I 7 DE SETEMBRE 2024 – CASA DE CULTURA.

Guardamar del Segura (Alacant) – Vila Olímpica dels Escacs

BASES DEL TORNEIG

REGLAMENT:

 1. El torneig es disputarà a un total de 7 rondes sistemàticament Suís.
 2. Serà vàlid per a ELO FIDE.
 3. Les partides seran a un ritme de 60 minuts + 30 segons per jugada.
 4. Les sales de joc seran a casa DE CULTURA, en C/ Colón, 60.
 5. Es tancaran les inscripcions en arribar a l’aforament de les sales de joc (160 jugadors aprox)
 6. Poden jugar participants amb un ELO FIDE  inferior a 2400 punts, o sense ELO.
 7. Els jugadors amb bandera espanyola han d’estar federats, els d’altres banderes, han de tindre codi Fide.
 8. Les bases podran ser ampliades a la sala de joc.

ALS jugadors que queden aparellats i no assistisquen al torneig, no se’ls retornarà l’import de la inscripció.

NOTA: Si una partida s’allargara en excés, superant l’hora prevista per a l’inici de la següent ronda, l’àrbitre principal podrà segons el seu criteri, aparellar amb el resultat provisional de taules, a l’efecte de que els altres participants puguen jugar la ronda següent. Quedaran ajornades les partides dels jugadors que estiguen jugant la ronda anterior i una vegada finalitzada, s’unixen a la ronda.

DESCANSOS:

Es concedixen 2 byes (descansos de mig punt) optatius per als participants en les primeres 6 rondes, excepte per a l’última ronda avisant abans de transcorreguda 1h de la ronda en joc. El bye de la ronda 7a serà de 0 punts.

Per a byes en primera ronda es podran demanar exclusivament per e-mail a torneos@promochess.com fins al dia 05 de setembre abans de les 12:00h. Per a assegurar-nos el control dels byes només es consideraran assignats si el sol·licitant rep resposta confirmant el bye. Una vegada començat el torneig, no s’admeten byes per e-mail. S’han de comunicar a l’àrbitre en la mateixa sala de joc. Assegure’s que l’àrbitre anota la sol·licitud en la fulla de byes.

HORARI DE JOC:

1a Ronda dijous 05 de setembre 16:00h
2a Ronda dijous 05 de setembre 19:00h
3a Ronda divendres 06 de setembre 16:00h
4a Ronda divendres 06 de setembre 19:00h
5a Ronda dissabte 07 de setembre 09:00h
6a Ronda dissabte 07 de setembre 12:00h
7a Ronda dissabte 07 de setembre 17:00h

Lliurament de premis i clausura; 21.00 hores.

INSCRIPCIONS:

General “IRT SUB-2400 ESPHOUSES” (TORNEIG A)

Anticipada (Fins al 15 d’agost) > 40€

Després del 15 d’agost > 50 €.

BONO ESPECIAL: IRT *SUB-2400 (A) +  I OPEN RÀPIDES(B) =55€ ( El bo només serà possible fins al 15 d’agost de 2024, inclusivament, després d’esta data no es podran beneficiar del bo).

TITULATS FIDE: Inscripció gratuïta per a titulats/as FIDE amb ELO superior a 2300.

Socis/as del Club i Alumnes/as «Dama de Guardamar» 50% Descompte.

WHATSAPP O TELÈFON

Director del Festival:  606 742 956 (M.F. José Antonio Clement Gómez – Director Promochess)

Club-Escola d’Escacs «Dama de Guardamar

609 137 865 (Joaquín Maciá Senent – Secretario Club)

Termini Màxim: Fins al 30 d’agost de 2024.

DESEMPATS:

 • Bucholtz FIDE menys pitjor.
 • Bucholtz FIDE total.
 • Sonnen.

RETARDS:

S’establix un temps per a assistir a la partida de 30 minuts en cada ronda.

PREMIS: IRT SUB-2400

 • Campió/a > 1.000€ + TROFEU
 • Subcampió/a > 650€ + TROFEU
 • 3r Classificat/a > 450€ + TROFEU
 • 4t Classificat/a > 300€
 • 5é Classificat/a > 200€
 • 6é Classificat/a > 150€
 • 7é Classificat/a > 100€
 • 8é Classificat/a > 80€

PREMIS ESPECIALS

 • Campió/a (empadronat/a o soci/a Club / Escola.) > 100€ + TROFEU
 • Subcampió/a (empadroneu/a o soci/a Club / Escola.) > 50€ + TROFEU
 • VETERÀ/A (Major 50 anys) Campió/a > 100€ + TROFEU
 • ADOBAT/A (Major 65 anys) Campió/a > 100€ + TROFEU

PREMIS TRAMS DE ELO

 • Campió/a Sub-2200 > 150€
 • Campió/a Sub-2000 > 150€
 • Campió/a Sub-1800 > 150€
 • Campió/a Sub-1600 > 150€
 • Campió/a Sub-1400 > 150€

TOTAL, PREMIS EN METÀL·LIC = 4.030€

Obsequi ESPHOUSES per a tots/as els/as premiats/as.

Els premis no són acumulatius, i són categories tancades, a igualtat de premi l’organització decidirà.

NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT:

 • L’incompliment de les bases que s’indiquen a continuació, pot implicar la pèrdua d’alguna partida o fins i tot l’expulsió del Torneig, així com la pèrdua de qualsevol dret a premi i la devolució de qualsevol import d’inscripció que el jugador haguera pogut abonar.
 • La participació en el Torneig implica el coneixement i l’acceptació de les presents bases de joc. IMPORTANT: Les bases podran ser ampliades si és el cas a la SALA DE JOC, extrem est que seria comunicat a tod@s l@s jugadors/as.
 • Les decisions dels àrbitres principals seran inapel·lables.
 • Serà responsabilitat de cada jugador l’inscriure’s correctament. Igualment, el participant té l’obligació de comprovar les seues dades en els llistats que es publiquen (*Byes, *ELO, categoria, nom, etc..).
 • Els participants, així com els seus representants legals, autoritzen expressament #en inscriure’s la captació, publicació i difusió de les seues dades personals, així com de fotos i vídeos en els quals apareguen, individualment o en grup, relacionats amb el present torneig, en els diferents mitjans de comunicació que l’organització crega oportuns (llistats, fotos, vídeos, partides, publicacions en premsa, ràdio, televisió, pàgines web, etc.).
 • Els jugadors no acreditats degudament i en el seu horari establit no seran aparellats en la 1a ronda. Si acudiren a acreditar-se més tard, seran aparellats a partir de la 2a ronda.
 • Els jugadors es comprometen a assistir als salons de joc amb la deguda vestimenta i a tindre un comportament correcte i esportiu.
 • No es permetrà fumar ni en els salons de joc (s’inclouen els cigarrets electrònics)
 • El guanyador de la partida (o qualsevol dels dos en cas de taules) serà el responsable de comunicar el resultat de la seua partida a l’equip arbitral.
 • No es permetran anàlisi de partides a la Sala de Joc, per a tal fi, l’organització habilitarà una altra sala.
 • No està permés als jugadors accedir a la sala d’anàlisi mentres les seues partides estiguen en joc.
 • No està permés abandonar la sala de joc, sense permís de l’àrbitre.
 • A la sala de joc està prohibit portar el telèfon mòbil. Excepcionalment, l’àrbitre podrà autoritzar un jugador deixar el mòbil completament desconnectat en una bossa o motxilla a la qual ja no es vaja a accedir ni manipular durant la partida.
 • Un mòbil que emeta un so, xiulet, alarma, s’use o estiga encés implicarà la pèrdua de la partida.
 • Finalitzada la partida no es permet fer ús dels mòbils a la sala de joc.
 • Els espectadors poden portar mòbil, però en absolut silenci, no ha d’estar visible ni utilitzar-ho.
 • L’equip arbitral no es farà càrrec de guardar telèfons mòbils.
 • Resta de dispositius electrònics (tauletes, ordinadors, etc.) es regixen per les mateixes regles.
 • Aquell jugador que, tenint la seua partida en joc, siga sorprés utilitzant dispositius electrònics que permeten rebre algun tipus d’ajuda ajedrecístic (ordinadors, PDA o similars) seran expulsats immediatament de la competició, sense dret a reembossament de cap quantitat. Igualment, en cas de sospita, comportarà l’expulsió negar-se a complir els requeriments arbitrals.
 • Només es podran fer fotografies durant els 10 primers minuts de cada ronda, excepte l’organització.
 • Durant la partida tot jugador està obligat a anotar sempre les seues jugades i les del seu oponent, de forma tan clara i llegible com siga possible. Està prohibit anotar la jugada abans de realitzar-la (excepte en reclamacions de taules per triple repetició i 50 jugades).
 • L’Organització no es fa responsable de l’assistència sanitària dels participants.
 • La incompareixença injustificada a una ronda serà considerada abandó del torneig.
 • Per a justificar una incompareixença i per tant ser aparellat en la ronda següent és imprescindible contactar amb l’organització abans de finalitzar la ronda en curs per a comunicar el desig de continuar en el torneig.
 • El full d’anotacions original és propietat de l’organització i obligació dels jugadors entregar-la firmada i amb el resultat correcte a l’àrbitre en finalitzar la partida.
 • Per al no previst en les presents bases, este torneig es regirà per la reglamentació en vigor de la FIDE.
 • L’organització del torneig es reserva el dret d’admissió i de fer qualsevol canvi o modificació d’este.

—GRÀCIES A TOD@S—  LA DIRECCIÓ I L’ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL.

Per a més informació sobre el torneig.