II Open Internacional d’Escacs Cap Negret +50 i +65

SISTEMA I CALENDARI DE JOC:

Els participants es dividiran en dos grups:

A: Majors de 50 anys. Nascuts en 1974 o anys anteriors.
B: Majors de 65 anys. Nascuts en 1959 o anys anteriors.

Els participants s’assignaran al grup que corresponga segons la seua data de naixement.

Tots dos tornejos es jugaran en la mateixa seu i horaris.

Sistema Suís a 9 rondes.

El ritme de joc serà la següent: 90 minuts per jugador per a tota la partida, a caiguda de bandera, amb un increment de 30 segons per jugada des del primer moviment.

La tolerància per a arribar amb retard a una partida són 15 minuts.

Dies de joc: DEL 08 DE NOVEMBRE AL 15 DE NOVEMBRE DE 2023.

Acreditació de participants, fins al 12-11-2023 les 12.00 h.

Ronda Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7 Nº 8 Nº 9
Hora: 17:30h  10:00h 10:00h 16:30h 16:30h 16:30h 16:30h 16:30h 16,30h
Día: 08/11   09/11 10/11 10/11 11/11 12/11 12/11 14/11 15/11

 

15-11-2023: Clausura i Lliurament de Premis, després del sopar.

El màxim de “Byes” que poden demanar són 3. Es podrà sol·licitar “Bye” de mig punt en les primeres 5 rondes, posteriorment es pot sol·licitar un NO aparellament de 0 punts.

El Bye de primera ronda se sol·licitarà per correu a info@opencapnegret.com, amb posterioritat tan sols podran sol·licitar-se a la sala de joc a l’àrbitre principal.

LLOC DE JOC:

Salons de l’Hotel CAP NEGRET (Altea)

https://www.hotelcapnegret.es/eventos/

PARTICIPACIÓ:

Podrà participar en el torneig qualsevol esportista amb llicència espanyola i jugadors d’altres països amb codi *FIDE que complisca els requisits d’edat establits.

INSCRIPCIONS I TERMINIS:

La quota de participació per a allotjat a l’hotel es fixa en 50 €.

La quota de participació per als NO allotjats a l’hotel es fixa en 75 €.

El termini ordinari d’inscripció serà fins al dia 2 de NOVEMBRE de 2023

Perquè una inscripció siga considerada ferma, haurà d’haver-se abonat al següent compte:

CAIXA POPULAR

Swift BCOEESMM159        ES79 3159 0011 1827 6277 8021

En la transferència haurà d’indicar-se, necessàriament, nom i dos cognoms i Federació de la qual és jugador federat.

Una vegada realitzat l’ingrés han d’emplenar el formulari de la pàgina web www.opencapnegret.com  i adjuntar el justificant de la transferència.

DISTRIBUCIÓ PREMIS:

PREMIS
CLASIFICACIÓ GENERAL
700 € + Trofeu
500 €+ Trofeu
375 €+ Trofeu
250 €
225 €
175 €
150 €
120 €
100 €
10º 90 €
11º 75 €
12º 70 €
TRAMS DE ELO FIDE
-2000: 85 €
-1800: 85 €

IMPORT TOTAL DE PREMIS: 6.000 €

3.000€Per al grup de majors de 50 anys.

3.000€Per al grup de majors de 65 anys.

Els premis són indivisibles, no acumulables i s’entregaran per orde estricte de classificació.

En cas d’optar a dos premis d’igual quantitat s’assignaran en l’orde d’esta circular.

Tots els premis estaran subjectes a la retenció fiscal corresponent.

En els trams, el premi de -2000 Elo optaran a ell els jugadors amb un Elo de 1800 a 1999. Als premis de -1800 Elo opten els jugadors de menys de 1799 i sense Elo.

OFERTA D’ALLOTJAMENT:

Les reserves hauran d’efectuar-se directament a l’Hotel CAP NEGRET Altea

Oferta econòmica per persona i dia per als participants en el Open Internacional d’Escacs Hotel Cap Negret.

Habitació Individual:         82€/persona i dia, pensió completa.

Habitació Doble:                52€/persona i dia, pensió completa.

Aigua i va vindre inclosos en els menjars.

Tots els preus inclouen l’IVA corresponent.

INFORMACIÓ HOTEL CAP NEGRET, Altea (Alacant)

Reserves:

Tel. 965 84 12 00  reservas@hotelcapnegret.es

https://www.hotelcapnegret.es/

Km 159. N-332. 03590 Altea (Alacant)

BASES GENERALS

Publicació: Aparellaments, resultats, classificació en:

https://chess-results.com/tnr792917.aspx?lan=2&art=0&turdet=yes&flag=30

https://info64.org/i-open-internacional-de-ajedrez-cap-negret-mayor-50

Desempats:

  1. Bucholz llevant el pitjor resultat
  2. Bucholz total
  3. Sonnenborn-Berger
  4. Mitjana de la performance recursiva dels oponents.
  5. Sorteig

(*) A l’efecte del càlcul Buchholz s’emprarà l’oponent virtual en partides no jugades.

Per a la confecció del llistat inicial, així com per als premis es tindrà en compte el llistat de ELO FIDE STANDARD de novembre de 2023.

Una incompareixença suposarà l’eliminació del torneig llevat que esta incompareixença estiga degudament justificada. si la incompareixença es produïx en l’última ronda el jugador o jugadora no optarà a cap premi.

Estaran prohibits els dispositius electrònics no aprovats específicament per l’àrbitre a la sala de joc. Es permetrà la seua tinença a la sala de joc sempre que estiga apagat en tot moment i en una bossa que haurà de romandre a la sala de joc, encara que el jugador s’absente. Un mòbil que emeta un so, xiulet, alarma, s’use o estiga encés implicarà la pèrdua de la partida.

L’equip arbitral no es farà càrrec de guardar telèfons mòbils.

A la sala de joc no està permés fumar (ni vapear), ni consumir aliments, ni tindre begudes que no disposen de tap per a evitar vessaments. En tot el recinte de l’hotel també està prohibició de fumar.

Els participants no podran abandonar la sala de joc sense el consentiment de l’àrbitre.

Serà necessari estar en el lliurament de premis per a poder optar a ells.

Els participants del torneig, acompanyants i tutors legals atorguen expressament el consentiment per a l’obtenció i difusió de fotografies i dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització considere oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (classificacions, partides, fotografies, vídeos, pàgines web, publicitat, xarxes socials, etc.).

Serà responsabilitat de cada jugador l’inscriure’s correctament. Igualment, el participant té l’obligació de comprovar les seues dades en els llistats que es publiquen (Byes, ELO, categoria, nom, etc..).

No es permetran anàlisi de partides a la Sala de Joc.

Aquell jugador que, tenint la seua partida en joc, siga sorprés utilitzant dispositius electrònics que permeten rebre algun tipus d’ajuda ajedrecística (ordinadors, PDA o similars) seran expulsats immediatament de la competició, sense dret a reembossament de cap quantitat. Igualment, en cas de sospita, comportarà l’expulsió negar-se a complir els requeriments arbitrals.

El full d’anotacions original és propietat de l’organització i obligació dels jugadors entregar-la firmada i amb el resultat correcte a l’àrbitre en finalitzar la partida.

Les decisions de l’àrbitre principal seran recurribles davant el comité de competició triat entre els jugadors en la primera ronda. Per a això des del moment de finalitzar la partida disposarà de 30 minuts per a presentar el seu escrit de reclamació a l’Àrbitre Principal o director del Torneig (el que siga present), pagant una fiança de 100,00 € que li serà retornada en el cas que la seua reclamació prospere.

Si és necessària la resolució d’alguna reclamació, l’organització podrà decidir si es realitza l’aparellament abans o després d’esta resolució, amb la qual cosa posteriorment este aparellament no seria modificat, però sí el resultat de la partida o partides recorregudes.

Per al no previst en les presents bases, este torneig es regirà per la reglamentació en vigor de la FIDE i FEDA.

La participació en el Torneig implica el coneixement i l’acceptació de les presents bases de joc.

ORGANITZACIÓ:

L’entitat organitzadora és el Club d’Escacs Platges d’Alacant, amb la col·laboració de l’Hotel Cap Negret.