III Festival Club de Escacs Alicante

 

Dates: 16 i 17 de Setembre.

Lloc: Carrer García Andreu Nº 40 entl

Ritme de joc: 15 +3.

Informació completa: https://www.eventosdeajedrez.com/2023/08/23/iii-festival-club-de-ajedrez-alicante-16-y-17-de-septiembre-2023/

Inscrits: https://info64.org/iii-festival-club-de-ajedrez-alicante

 

PREMIS

TORNEIG DIPUTACIÓ SETEMBRE:

INSCRIPCIONS: aforament limitat 80 jugadors – Jugadors Club Escacs Alacant: 20E – Jugadors en general: 30E

PREMIS
General: premis + trofeu
1o.- 200E
2o.- 150E
3o.- 125E
4o.- 100E
5o.- 80E
6o.- 70E
7o.- 60E
8o.- 50E
9o.- 40E
Premis especials: metàl·lic + trofeu
Jugador del Club d’Escacs Alacant 40E
Veterà (+65) 40E
Veterà (+50) 40E
Femení 40E
Sub 2000 40E
Sub 1800 40E
Sub 1600 40E
Sub 1400 40E
Menor de 18 anys 40E
Menor de 16 anys 40E

 

Trofeus addicionals:
1o i 2o sub 14
1o i 2o sub 12
1o i 2o sub 10

 

BASES TÉCNIQUES:

Dies i horari: 16 i 17 de setembre de 2023

Recepció jugadors – 16:30h del dia 16 de setembre.

Local de joc: Carrer García Andreu Nº 40 entlo – Local del Club d’Escacs Alacant

Sistema de joc Suís a 9 rondes

Ritme de joc: 15 minuts + 3 segons – Avaluació de ELO Vàlid per a FIDE (ràpid)

 

BASES DE COMPETICIÓ

1- Torneig vàlid per a ELO FIDE Ràpid. Obert també a jugadors/as sense ELO. Per a poder participar és necessari tindre llicència federativa en 2023 per qualsevol autonomia.

2- En cas que un jugador no posseïsca ELO FIDE Ràpid l’àrbitre li assignarà un ELO que s’ajuste al seu nivell d’acord amb el seu ELO Standard.

3- Tant les categories de rànquing com les d’edats són tancades als jugadors compresos entre el rang superior i inferior la seua categoria. En cas que un jugador aconseguisca premis en dues categories diferents se li atorgarà només el de major quantia econòmica. Si la quantia és la mateixa l’ordre de preferències el que designe l’organització.

4- El temps de demora és a caiguda de bandera. Passat aquest temps, aquell jugador que no s’haja presentat davant el tauler perdrà la partida.

5- Byes: Es podran sol·licitar fins a un màxim de dos byes de 0 punts per causes justificades sempre a l’àrbitre principal sota signatura del sol·licitant.

6- Sistemes de Desempat: S’aplicaran per ordre prioritari segons la seqüència més a baix detallada:

  • 1) Major nombre de victòries.
  • 2) Major nombre de partides amb negres.
  • 3) Buchholz -1.
  • 4) Buchholz otal.

INSCRIPCIONS

En el correu electrònic: ajedrezenalicante@gmail.com / +34 615547567

Quota General: 30€ –  Titulats EL MEU o GM: Gratis Jugadors del Club: 20€

S’abonaran: mitja hora abans de començar el torneig.

Els GM i EL MEU no abonaran la quota d’inscripció, no obstant això, per qüestions d’aforament hauran de confirmar la seua inscripció abans del 12 de setembre de 2023.

Pàgines Web d’informació: http://www.eventosdeajedrez.com

 

PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE.

Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seues dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització considere necessaris (llistats de resultats, classificacions, partides, vídeos, etc.) així com la cessió de les dades estrictament necessàries a la FECV, FEDA i FIDE.

 

ALTRES ASPECTES

a. La incompareixença no justificada a una ronda o a dues rondes, encara que siguen justificades, podrà suposar la retirada del torneig.

b. Tot el no especificat en aquestes bases es regirà pel Reglament de Competicions de la FECV, FEDA i FIDE i serà resolt per l’equip arbitral.

c. A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen de tap per a evitar vessaments.

d. Els trofeus s’entregaran a la finalització de l’última ronda sense públic. L’organització pot determinar la pèrdua dels drets de premis i trofeus davant l’absència injustificada en la clausura o l’incorrecte emplenament dels justificants de pagament en el termini màxim de 60 dies.

e. A la sala de joc està prohibit el mòbil i altres dispositius electrònics. Excepcionalment, l’àrbitre podrà autoritzar un jugador deixar el mòbil completament desconnectat en una bossa o motxilla a la qual ja no es vaja a accedir ni manipular durant la partida. Un mòbil que emeta un so, xiulet, alarma, s’use o simplement estiga encés implicarà la pèrdua de la partida.

Finalitzada la partida no es permet fer ús dels mòbils a la sala de joc. Incomplir aquesta regla suposa expulsió de la sala de joc. L’equip arbitral no es farà càrrec de guardar mòbils. Altres dispositius electrònics (tauletes, ordinadors, rellotges)