III Magistral Internacional Ciutat de Sant Joan d’Alacant

Bases del Torneig

Calendari. Es disputaran 9 rondes del 01 de Juliol al 05 de Juliol de 2024 tots dos  inclusivament amb el següent horari:

Ronda 1a: Dia 01 a les 10.00 hores

Ronda 2a: Dia 01 a les 16.30 hores

Ronda 3a: Dia 02 a les 10.00 hores

Ronda 4a: Dia 02 a les 16.30 hores

Ronda 5a: Dia 03 a les 10.00 hores

Ronda 6a: Dia 03 a les 16.30 hores

Ronda 7a: Dia 04 a les 10.00 hores

Ronda 8a: Dia 04 a les 16.30 hores

Ronda 9a: Dia 05 a les 09.00 hores

Lloc de Joc. Centre Municipal de Majors “Salvador Gosalbez Alberola”, C/ Doctor San Miguel de Tarassona, 16, 03550 Sant Joan d’Alacant, Alacant

Sistema de Joc. Torneig Tancat Sistema Lliga (Round Robín) amb 10 jugadors.

Ritme de Joc. 90 minuts més 30 segons d’increment per moviment.

Sistemes de desempat. A l’efecte de la classificació final, s’aplicaran els següents Sistemes de desempat i en l’orde indicat:

1r. Resultat Particular.                                         2n. Sonnenborn – Berger.

3r. Major nombre de victòries.                              4t. Majoria de negres. 5é. Sistema Koya.

Regla Sofía. Els jugadors no podran oferir taules abans d’efectuar-se 30 moviments.

Temps d’espera o de cortesia. Aquell jugador que no es presente al cap de 15 minuts del començament de la ronda se li donarà la partida per perduda.

Jugadors.

FM    Docampo Beltra, Dexter                CUB

IM      Cruz, Jonathan                               PER

GM    Giaccio, Alfredo                               ARG

FM    Vila Tornero, Alex                          ESP

FM    Expósito Millán, Adrián                  ESP

FM    Cruz, Filemó                                  PER

FM    Valle Luis, Llig                                 ESP

FM    Valle Marytin, Luis Enrique         ESP

CM    Uber Gracia, Hugo                         ESP

CM    Marín Ferragut, Pau                      ESP

 

Comité de Competició. Estarà integrat per:

1r. Quatre participants triats pels jugadors durant la primera ronda, dos dels quals actuaran en qualitat de suplents, per a aquells conflictes en els quals es pogueren veure implicats algun dels titulars.

2n. El director del Torneig o persona en la qual ell delegue, que actuarà de President del Comité.

Qualsevol reclamació a una decisió arbitral haurà de dirigir-se per escrit al Comité de Competició, com a màxim mitja hora després de finalitzada la ronda. Les decisions del citat comité seran ferms amb caràcter general.

Dispositius electrònics. D’acord amb la normativa vigent qualsevol jugador en joc amb un dispositiu electrònic (en funcionament o no) perd automàticament la partida.

Autorització dels participants. Els participants del torneig, o els seus tutors legals en cas de menors d’edat, autoritzen la publicació de les seues dades personals i imatge en els diferents mitjans que l’Organització considere oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (llistats de resultats, retransmissió de les seues partides, fotografies i vídeos del torneig, etc.)

Disposicions finals.

El Torneig serà vàlid, a l’efecte de consecució de Normes Internacionals d’Escacs i variació de ELO FIDE. Este torneig es regirà per les presents Bases, les Lleis d’Escacs de la FIDE i resta de la normativa vigent (interpretacions i suplements inclosos), a les quals queden subjectes tots els participants durant el desenvolupament del torneig.