III Magistral Internacional Equips Ciutat de Sant Joan d’Alacant

Sistema Schiller, Round Robin a 3 voltes. Partides de 90´+ 30´´/jugador.

És vàlid per a obtenció de norma de LA MEUA.

El sorteig d’aparellaments es realitzarà en el V Blitz internacional de Silla el diumenge dia 18 de juny a les 19:00h, sent presents l’àrbitre principal, àrbitre adjunt i 3 participants del tancat.

Lloc de joc: c/sant miguel de tarazona 16, sant joan d’alacant, alicante, valència

Horaris:

Ronda 1 dilluns              03/07/2023 a les 10:00h

Ronda 2 dilluns              03/07/2023 a les 16:30h

Ronda 3 dimarts            04/07/2023 a les 10:00h

Ronda 4 dimarts            04/07/2023 a les 16:30h

Ronda 5 dimecres          05/07/2023 a les 10:00h

Ronda 6 dimecres          05/07/2023 a les 16:30h

Ronda 7 dijous                06/07/2023 a les 10:00h

Ronda 8 dijous                06/07/2023 a les 16:30h

Ronda 9 divendres         07/07/2023 a les 10:00h

 

Els aparellaments es realitzaran informàticament amb el programa Swiss-manager. No s’admetran reclamacions sobre l’aparellament excepte entrada errònia de dades.

Per a la confecció de l’ordre de força i s’atendrà el ELO FIDE standard.

Han de comprovar-se els punts que es van acumulant durant cada ronda. En cas d’error, el jugador ha de reclamar abans de l’inici de la següent ronda.

Es publicarà un llistat dels equips i jugadors. Es recomana que cada jugador revise les seues dades personals, categoria i procedència. Una vegada començada la penúltima ronda no s’admetran reclamacions sobre aquest tema.

Desempats: 1r punts de match (3 per victòria, 1 per empat i 0 per derrota), 2n resultat particular respecte a punts de match, 3r punts de partida, 4t Sonneborg-berger.

La demora en totes les rondes serà de 30 min respecte a l’hora oficial d’inici de la partida.

No es permet que el jugador accedisca a la sala de joc amb dispositius electrònics de comunicació. Només es podrà tindre apagat en una bossa de mà amb els requisits que estableix la fide.

El jugador estarà obligat a demanar permís a l’àrbitre per a abandonar la sala de joc (per a anar al bany o un altre motiu). Pot comportar la pèrdua de la partida.

Es crearà un comité d’apel·lació abans de l’inici de la ronda 1 amb 3 jugadors del propi torneig.

S’aplicarà la regla de Sofia per als acords de taules (abans de la jugada 30).

15. Les dades, fotos, retransmissió i vídeos que es realitzen i publiquen en aquest torneig tindran el consentiment del jugador, pares o tutor/a.

La participació en el torneig implica l’acceptació de les presents bases.

Nota: els jugadors aspirants a norma de LA MEUA se’ls podrà sol·licitar una aportació al club de Sant Joan D´Alacant de 150€.