III Open Internacional Dama Negra

Lloc de joc: Vila Universitària (Sant Vicent de Raspeig)

Sistema de joc: 90 + 30 / 2 byes.

Vàlid per a Elo Fide i Feda.

Informació:

Inscripcions: clubdeajedrezdamanegra@gmail.com

La inscripció serà de 45€ General.

Pagament per compte: Club d’Escacs Dama Negra: Núm. de compte: ES76 0081 1341 1100 0143 9048

Dies i horari:
26 de Desembre: ronda 1 – 17:00h
27 de Desembre: ronda 2 – 10:00h
27 de Desembre: ronda 3 – 17:00h
28 de Desembre: ronda 4 – 10:00h
28 de Desembre: ronda 5 – 17:00h
29 de Desembre: ronda 6 – 10:00h
29 de Desembre: ronda 7 – 17:00h
30 de Desembre: ronda 8 – 09:30h
30 de Desembre: ronda 9 – 16:30h

Organitzador: Club Escacs Dama Negra

Vila Universitària. Av. Vicente Savall Pascual, 16, 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant).

Sistema de joc, Suís a 9 rondes.

Temps de demora 30 minuts des de l’hora oficial.

Ritme de joc, 90 minuts + 30 segons d’increment per jugador / 2 byes.

Avaluació de ELO, Vàlid per a FIDE i FEDA:

1- Podran participar els jugadors que disposen de llicència FEDA en vigor en 2022. Els jugadors amb bandera FIDE diferent de ESP han de tindre codi FIDE.

2- La inscripció es tancarà el dia 23 de desembre a les 22:00h.

3- L’organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions en qualsevol moment, així com el dret d’admissió.

4- Els aparellaments, així com la classificació mitjançant sistema informàtic serà inapel·lable i es publicaren en Info64.  El temps d’espera per a una partida és de 30 minuts.

5.- Està prohibit moure’s per la sala de joc, ni parlar amb ningú mentre es disputa la partida. En finalitzar la mateixa passa a ser espectador i ha d’abandonar el recinte de joc.

6- Dues incompareixençes justificades seran motiu de la seua eliminació del torneig. UNA incompareixença NO justificada jugador causarà la seua eliminació del torneig.

7- Els sistemes de desempat aplicats en la classificació final seran: I.- Bucholz menys pitjor. II.- Bucholz total. III.-SonnebornBerguer. IV.-Nombre de partides guanyades. A l’efecte de desempats en partides no jugades s’aplicarà el “oponent virtual”.

8- Es permet sol·licitar 2 byes de ½ punt excepte en les dues últimes rondes. Sol·licituds per  correu electrònic fins al dia 24 de desembre. Només serà vàlid si se li respon afirmativament. A la sala de joc es posaran demanar byes fins a la ronda 2.

9- Allò no especificat en aquestes bases es regirà per les lleis de la FIDE, FEDA i FACV per als tornejos d’escacs estàndard.

10- Prohibit portar el mòbil a la sala de joc. La FIDE prohibeix els dispositius electrònics en general a la sala de joc (mòbils, ordinadors, tauleta, rellotges). Així doncs, el mòbil no s’ha de portar a la sala de joc. Si un dia se li ha oblidat ha de deixar-li’l a algun amic que no jugue o parlar amb l’àrbitre per a buscar una solució eventual a l’anomalia. Si a més d’incomplir la prohibició el dispositiu sona o està encés es perdrà la partida. ELS ÀRBITRES NO PODEN GUARDAR MÒBILS.

11- Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seues dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització considere oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (llistats de resultats, imatges, classificacions, partides, etc.)

12- Serà aplicable el Protocol de prevenció per al COVID-19 publicat per l’organització del Torneig i s’aplicarà el protocol general de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana (publicat en la portada del seu web). Tota aquella legislació i normativa municipal en aquesta matèria, i en tot el que complemente les mesures annexes en el protocol covid Torneig. (en cas si n’hi haguera)

13.- La vestimenta i neteja personal dels participants serà l’adequada per a un torneig d’escacs, sent potestat de l’organització l’expulsió d’aquell participant que no atenga les instruccions que poguera rebre referent al director del torneig.

14.- Per a percebre premis haurà de ser present a la sala de joc en la clausura, excepte causa de força major degudament anunciada prèviament i la justificació de la qual siga acceptada per l’organització. No complir amb aquest requisit pot perdre els drets a premi.

PREMIS:

1r Classificat: Trofeu + 300 €
2n Classificat: Trofeu + 180€
3r Classificat: Trofeu + 150€
4t Classificat: Trofeu + 120€
5é Classificat: Trofeu + 100€
6é al 10é Classificat: 80€

PREMIS ESPECIALS

-1400, -1500, -1600, -1700, -1800, Veterà + 50, Veterà +65, Femenina, Sub 18, Província d’Alacant, Trofeu + 50€

Sub 08, Sub 10, Sub 12, Sub 14 i Sub 16, Trofeu + regale
Els premis no es poden acumular i s’entregaran per ordre de major quantia.

Totes les categories són tancades pel que cada jugador optarà només al premi de la seua categoria.

Els Sub-elo es basen en ELO FIDE, i Sub-1800 significa des de 1799 a 1700, etc

Si un jugador opta a dos premis iguals s’assignaran per l’ordre que consten en el llistat. Per ordre de classificació primer els premis especials per tram de Elo, Veterans, Femenina i posteriorment els subs.

 

RECOMANACIONS:

1.       Els participants seran a la porta d’entrada del Club mitja hora abans de començar la Ronda, mantenint la distància social. Els tutors i familiars dels participants no poden accedir a la sala de joc. Només es permetrà l’entrada a l’organització i als participants en joc.

2.       L’organització tindrà un llistat dels participants que assistisquen, així com les seues dades bàsiques.

3.       La distància de seguretat dels participants serà de 1’5 metres.

4.       Quan entren es llavaran les mans amb gel hidroalcohòlic.

5.       Els participants acudiran sabent prèviament el seu número de taula i color, que es podrà consultar en info64.org. D’aqueixa manera s’eviten aglomeracions davant els llistats. I amb el temps necessari per a passar el control d’accés.

6.       No es compartiran fulls d’anotacions. Cada jugador signarà solament la seua. En acabar la partida, alçaran les mans per a avisar a l’àrbitre i esperaran que anote el resultat.

7.       Queda prohibit menjar a la sala de joc, parlar, o deambular per la sala, per exemple anar a veure altres partides. Està permés portar una beguda de rosca (per a evitar vessaments) la qual no es deixarà en el sòl. Per a beure s’alçarà de la taula. Està permés accedir amb un xicotet bolsito/bossa (no una gran motxilla) on es pot guardar efectes personals i que es penjarà preferentment del respatler de la cadira evitant deixar-lo en el sòl.

8.       La mobilitat dels participants durant la competició serà la menys possible, només la seua zona de joc.

9.       En anar als lavabos s’evitarà l’acumulació en aquests. S’indicarà als jugadors neteja de mans abans i després d’accedir al lavabo.

10.    Hi haurà ventilació de la sala de joc amb el major nombre de finestres obertes possible.

11.    No existirà sala d’anàlisi.

12.    Es permetrà eixir de la sala a fumar lluny de les portes. Però no ajuntar-se dos jugadors a parlar mentre fumen.

13.    Per a absentar-se de la sala estant en joc es demanarà permís a l’àrbitre