III Open Internacional “Villa de Aspe”

Dies i horari    13 d’agost de 2023

Recepció de jugadors – 9:30h
ronda 1 – 10:00h
ronda 2 – 11:00h
ronda 3 – 12:00h
ronda 4 – 13:00h
ronda 5 – 16:30h
ronda 6 – 17:30h
ronda 7 – 18:30h
Clausura – 19:30h

Veure inscrits

Organitzador: Club Escacs Aspe

Local de joc: Pavelló Esportiu Municipal Av Orihuela, s/n, 03680 Aspe

Categoria: Individual

Sistema de joc: Suís a 7 rondes

Ritme de joc: 20 minutos + 5 segons d’increment per jugada

Avaluació de ELO: Vàlid per a FIDE (ràpid)

BASES DE COMPETICIÓ
1- Torneig vàlid per a ELO FIDE Ràpid. Obert també a jugadors/as sense ELO. Per a poder participar és necessari tindre llicència federativa en 2023 per qualsevol autonomia.

2- En cas que un jugador no posseïsca ELO FIDE Ràpid l’àrbitre li assignarà el seu ELO Standard.

3- Tant les categories de rànquing com les d’edats són tancades als jugadors compresos entre el rang superior i inferior la seua categoria. En cas que un jugador aconseguisca premis en dues categories diferents se li atorgarà només el de major quantia econòmica. Si la quantia és la mateixa l’ordre de preferències el que designe l’organització.

4- El temps de demora és a caiguda de bandera. Passat aquest temps, aquell jugador que no s’haja presentat davant el tauler perdrà la partida.

5- Byes: Es podran sol·licitar fins a un màxim de dos byes de 0 punts per causes justificades sempre a l’àrbitre principal sota signatura del sol·licitant.

6- Sistemes de Desempat:

1) Buchholz -1.

2) Buchholz Total.

3) Major nombre de victòries.

4) Major nombre de partides amb negres.

 

INSCRIPCIONS
En el correu electrònic: ajedrezaspe@gmail.com o en el mòbil: +34 666 75 56 89

  • Quota General: 15€
  • Titulats MI o GM: Gratis S’abonaran en el compte: ES75 3058 2544 3227 2000 2239

Concepte: Cognoms del Jugador.

O mitjançant Bizum al telèfon: 666 755 689 (Juan Pedro) Concepte: Cognoms del Jugador.

Els GM i MI no abonaran la quota d’inscripció, no obstant això, per qüestions d’aforament hauran de confirmar la seua inscripció abans de l’1 d’agost.

Pàgines Web d’informació: www.facebook.com/ajedrezaspe/

www.facv.org

 

PROTOCOL PROTECCIÓ Al MENOR DE LA FACV
El torneig està subjecte a l’aplicació del Protocol de FACV per a la prevenció, detecció i actuació enfront de l’assetjament i abús sexual” (https://www.facv.org/proteccion-al-menor).

PREMIS GENERALS
1º Classificat: Trofeu + 250€

2º Classificat: Trofeu + 200€

3º Classificat: Trofeu + 170€

4º Classificat: Trofeu + 150€

5º Classificat: Trofeu + 130€

6º Classificat: 110€

7º Classificat: 90€

8º Classificat: 70€

9º Classificat: 50€

10º Classificat: 30€

 

PREMIS ADDICIONALS
Categories especials

1º Club Escacs Aspe Trofeu + 25€

2º Club Escacs Aspe 15€

1º Veterà (+65) Trofeu + 25€

2º Veterà (+65) 15€

1º Veterà (+50) Trofeu + 25€

2º Veterà (+50) 15€

1º Femení Trofeu + 25€

2º Femenina 15€

Sub 2000 ELO FIDE Trofeu + 25€

Sub 1800 ELO FIDE Trofeu + 25€

Sub 1600 ELO FIDE Trofeu + 25€

Sub 1400 ELO FIDE Trofeu + 25€

Categories Subs

Campió Sub 18 Trofeu + 15€

2º Sub 18 Trofeu

Campió Sub 16 Trofeu + 15€

2º Sub 16 Trofeu

Campió Sub 14 Trofeu

2º Sub 14 Trofeu

Campió Sub 12 Trofeu

2º Sub 12 Trofeu

Campió Sub 10 Trofeu

2º Sub 10 Trofeu

Tots els premis de la classificació general del torneig seran abonats per l’organitzador en efectiu o mitjançant transferència bancària prèvia presentació de les dades necessàries mitjançant el formulari que es donarà als premiats en finalitzar el torneig.

Els premis són íntegres i no té retenció.

 

PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE
Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seues dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització considere necessaris (llistats de resultats, classificacions, partides, vídeos, etc.) així com la cessió de les dades estrictament necessàries a la FACV, FEDA i FIDE.

 

ALTRES ASPECTES

  1. La incompareixença no justificada a una ronda o diverses rondes, encara que siguen justificades, podrà suposar la retirada del torneig.
  2. Tot el no especificat en aquestes bases es regirà pel Reglament de Competicions de la FACV, FEDA i FIDE i serà resolt per l’equip arbitral.
  3. A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen de tap per a evitar vessaments.
  4. Els trofeus s’entregaran a la finalització de l’última ronda. L’organització pot determinar la pèrdua dels drets de premis i trofeus davant l’absència injustificada en la clausura o l’incorrecte emplenament dels justificants de pagament en el termini màxim de 7 dies.
  5. A la sala de joc està prohibit el mòbil i altres dispositius electrònics. L’àrbitre podrà autoritzar un jugador deixar el mòbil completament desconnectat en una bossa o motxilla a la qual ja no es vaja a accedir ni manipular durant la partida. Un mòbil que emeta un so, xiulet, alarma, s’use o simplement estiga encés implicarà la pèrdua de la partida. Finalitzada la partida no es permet fer ús dels mòbils a la sala de joc. Incomplir aquesta regla suposa expulsió de la sala de joc. L’equip arbitral no es farà càrrec de guardar mòbils. Altres dispositius electrònics (tauletes, ordinadors, rellotges intel·ligents, etc.) es regeixen per les mateixes regles.