INFORMACIÓ AMPLIADA GENERAL

POLÍTICA DE PRIVACITAT – INFORMACIÓ AMPLIADA

Qui és el responsable del tractament de les teues dades?

Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana CIF: G46402434
Domicili: Carrer Guillem de Castro, número 65, porta 9, C.P. 46008, de València.
Tfno: 963153005
Mail:  lopd@facv.org

Pots dirigir-te de qualsevol forma per a comunicar-te amb nosaltres.

Els nostres fitxers es troben inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades conforme a la legislació vigent i normativa de desenvolupament.

Si eres algun dels següents col·lectius, consulta la informació desplegable:

+ AGENTS

Amb quines finalitats tractarem les teues dades personals?

 • Realitzar un seguiment de la teua activitat.
 • Realitzar les transaccions que corresponguen.
 • Facturació i declaració dels impostos oportuns.
 • Gestions de control i recobrament.

Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

La base legal és d’origen contractual, l’acceptació d’un contracte d’agència.

+ CONTACTES DE LA WEB O DEL CORREU ELECTRÒNIC

Amb quines finalitats tractarem les teues dades personals?

 • Contestar a les teues consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teua sol·licitud, o tramitar la teua petició.
 • Informació per mitjans electrònics, que versen sobre la teua sol·licitud.
 • Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existisca autorització expressa.

Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

L’acceptació i consentiment de l’interessat: En aquells casos on per a realitzar una sol·licitud siga necessari emplenar un formulari i fer un «click» en el botó d’enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha sigut informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.

Tots els nostres formularis compten amb una casella de verificació o casella de selecció amb la següent fórmula, per a poder enviar la informació: “□ soc major de 14  i  he  llegit  i accepte la Política de privacitat.”

+ CLIENTS

Amb quines finalitats tractarem les teues dades personals?

 • Elaboració del pressupost i seguiment del mateix mitjançant comunicacions entre totes dues parts
 • Informació per mitjans electrònics, que versen sobre la teua sol·licitud.
 • Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existisca autorització expressa.
 • Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable.
 • Facturació.
 • Realitzar les transaccions que corresponguen.
 • Facturació i declaració dels impostos oportuns.
 • Gestions de control i recobrament.

Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

La base legal és el teu consentiment.

+ PROVEÏDORS.

Amb quines finalitats tractarem les teues dades personals?

 • Informació per mitjans electrònics, que versen sobre la teua sol·licitud.
 • Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existisca autorització expressa.
 • Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable.
 • Facturació.
 • Realitzar les transaccions que corresponguen.
 • Facturació i declaració dels impostos oportuns.
 • Gestions de control i recobrament.

Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

La base legal és l’acceptació d’una relació contractual, o en defecte d’això el teu consentiment en contactar amb nosaltres o oferir-nos els seus productes per alguna via.

+ SOCIS

Amb quines finalitats tractarem les teues dades personals?

 • Organització de les actuacions necessàries per a la consecució de les finalitats de la societat.
 • Gestió interna i compliment legal d’aquesta.
 • Convocatòria de juntes.
 • Realitzar les transaccions que corresponguen.
 • Declaració dels impostos oportuns.

Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

La base legal és contractual, l’acceptació d’un contracte bé de compravenda d’accions o similar, o bé la participació en la constitució de la societat.

+ASSOCIATS

Amb quines finalitats tractarem les teues dades personals?

 • Organització de les actuacions necessàries per a la consecució de les finalitats de l’associació.
 • Gestió interna i compliment legal d’aquesta.
 • Convocatòria de juntes.
 • Realitzar les transaccions o el cobrament de quotes que corresponguen.
 • Declaració dels impostos oportuns.

Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

La base legal és contractual, l’acceptació del que es disposa en l’acta fundacional i en els estatuts de l’Associació.

+ FOTOGRAFIES

Amb quines finalitats tractarem les teues dades personals?

 • Publicitat  i difusió dels esdeveniments d’escacs de la Comunitat Valenciana.
 • Comunicació a mitjans de comunicació.
 • A vegades es poden cedir als jutjats i tribunals per a l’exercici d’accions legitimes.

Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

El consentiment inequívoc de l’interessat en acceptar la nostra política de privacitat durant el procés d’inscripció a l’esdeveniment o en el moment de sol·licitar la llicència federativa.

+ CONTACTES XARXES SOCIALS

Amb quines finalitats tractarem les teues dades personals?

 • Contestar a les teues consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teua sol·licitud, o tramitar la teua petició.
 • Relacionar-nos amb tu i crear una comunitat de seguidors.

Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

L’acceptació d’una relació contractual a l’entorn de la xarxa social que corresponga, i conforme a les seues polítiques de Privacitat:

 • Facebook    http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf Instagram    https://help.instagram.com/155833707900388
 • Twitter      http://twitter.com/privacy
 • Linkedin     http://www.linkedin.com/legal/privacypolicy?trk=hb_ft_priv Pinterest                   https://about.pinterest.com/es/privacypolicy
 • Google*     http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

*(Google+ i Youtube)

Durant quant temps mantindrem les dades personals?

Només podem consultar o donar de baixa les teues dades de forma restringida en tindre un perfil específic. Els tractarem tant temps com el teu ens deixes seguint-nos, sent amics o donant-li a “m’agrada”, “seguir” o botons similars.

Qualsevol rectificació de les teues dades o restricció d’informació o de publicacions has de realitzar-la a través de la configuració del teu perfil o usuari en la pròpia xarxa social.

+ VIDEOVIGILÀNCIA

Amb quines finalitats tractarem les teues dades personals?

 • Videovigilància de les nostres instal·lacions.
 • Control dels nostres empleats.
 • A vegades es poden cedir als jutjats i tribunals per a l’exercici d’accions legitimes.

Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

El consentiment inequívoc de l’interessat en accedir a les nostres instal·lacions després de visualitzar el cartell informatiu de la zona vídeo-vigilada.

+ DEMANDANTS D’OCUPACIÓ

Amb quines finalitats tractarem les teues dades personals?

 • Organització de processos de selecció per a la contractació d’empleats.
 • Citar-te per a entrevistes de treball i avaluar la teua candidatura.
 • Si ens has donat el teu consentiment, podrem mantindre el teu CV per a noves convocatòries d’ocupació.
 • Si  ens  has donat  el teu consentiment, li ho podrem cedir a empreses col·laboradores o afins, amb l’únic objectiu d’ajudar-te a trobar ocupació.

Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

La base legal és el teu consentiment inequívoc, en entregar-nos el teu CV i rebre i signar informació relativa als tractaments que efectuarem.

Incloem dades  personals  de terceres persones?

No, com a norma general només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si l’ens aportes dades de tercers, deuràs amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

I dades de menors?

No tractem dades de menors de 14 anys, per tant, abstinga’s de facilitar-los si no té aqueixa edat sense consentiment de tutor.

Realitzarem comunicacions per mitjans electrònics?

 • Només es realitzaran per a gestionar la teua sol·licitud, si és un dels mitjans de contacte   que ens ha facilitat.
 • Si realitzem comunicacions comercials hauran sigut prèvia i expressament autoritzades per tu.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Pots estar tranquil: Hem adoptat un nivell òptim de protecció de les Dades Personals que manegem, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a la nostra disposició segons l’estat de la tecnologia per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals.

A quins destinataris es comunicaran les teues dades?

Les teues dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal o als enumerats en la Política de Privacitat. En concret  es comunicaran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament del servei prestat o producte adquirit com als encarregats del tractament necessaris per a l’execució de l’acord.

En cas de compra o pagament, si tries alguna aplicació, web, plataforma, targeta bancària, o algun altre servei online, les teues dades se cediran a aqueixa plataforma o es tractaran en el seu entorn, sempre amb la màxima seguretat.

Quins Drets tens?

 • A saber si estem tractant les teues dades o no.
 • A accedir a les teues dades personals.
 • A sol·licitar la rectificació de les teues dades si són inexactes.
 • A sol·licitar la supressió de les teues dades si ja no són necessaris per a les finalitats per a els   que van ser recollits o si ens retires el consentiment atorgat.
 • A sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en alguns supòsits, en aquest cas només els conservarem d’acord amb la normativa vigent.
 • A portar les teues dades, que et seran facilitats en un format estructurat, d’ús  comú o lectura mecànica. Si ho prefereixes, li’ls podem enviar al nou  responsable que ens designes. Només és vàlid en determinats suposats.
 • A presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si creus que no t’hem atés correctament.
 • A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual  hages  consentit, en qualsevol moment.

Si modifiques alguna dada, t’agraïm que ens el comuniques per a mantindre’ls actualitzats.

Vols un formulari per a l’exercici de Drets?

 • Tenim formularis per a l’exercici dels teus drets, demana’ns-els per email o si ho prefereixes, pots usar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.
 • Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de  fotocòpia del DNI.
 • Si et representa algú, has d’adjuntar-nos còpia del seu DNI, o que el signe amb la seua signatura electrònica.
 • Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail en l’adreça del Responsable a l’inici d’aquest text.

Tractem cookies?

Si usem un altre tipus de cookies que no siguen les necessàries, podràs consultar la política de cookies en l’enllaç corresponent des de l’inici de la nostra web (Avís Legal / Política de Privacitat).

Durant quant temps mantindrem les teues dades personals?

 • Les dades personals seran mantinguts mentre seguisques vinculat amb nosaltres.
 • Una vegada et desvincules, les dades personals tractats en cada finalitat  es  mantindran durant els terminis legalment previstos, inclòs el termini en el qual un jutge o tribunal els puga requerir atenent el termini de prescripció d’accions judicials.
 • Les dades tractades es mantindran en tant no expiren els terminis legals al·ludits anteriorment, si hi haguera obligació legal de manteniment, o de no  existir  aqueix termini legal, fins que l’interessat sol·licite la seua supressió  o  arrebossat  el  consentiment atorgat.
 • Mantindrem tota la informació i comunicacions relatives a la teua compra o a la prestació del nostre servei, mentre duren les garanties dels productes o serveis, per a atendre possibles reclamacions.
 • En cada tractament o tipologia de dades, et facilitem un període específic, que pots consultar en la següent taula: