Interclubs: Nota aclaridora sobre la regla de les 6 rondes

Rebudes consultes sobre un article del RGC de la competició Interclubs publiquem la interpretació que s’aplica a aquest.

Article 51.3 .- Els jugadors titulars en un equip que s’alineen en la suma de tots els equips de superior categoria a la seua, segons l’ordre de forces, un total de 6 jornades no podran ser alineats a partir d’aqueix moment en el de categoria inferior del qual procedien. Cas d’alinear algun jugador que incomplira aquesta norma s’entendrà alineació indeguda

Interpretació:

Un jugador que originalment és titular d’un equip de rang inferior queda adscrit com a titular a l’equip en el qual ja haja participat en 6 ocasions.

En el cas que jugue 6 rondes repartides en diversos equips superiors quedarà adscrit com a titular de l’equip immediatament superior al seu inicial (si era jugador titular de l’E passarà a ser-ho del D) i en aquest cas aquest jugador continuarà complint aquest article durant la resta de la competició tenint com a referència el seu nou equip D, és a dir, si segons avancen les rondes aconsegueix les 6 partides jugades en un altre equip superior o acumula 6 partides entre equips superiors al D, deixarà de ser titular del D i ho serà de l’equip on haja ja acumulat 6 partides o, en el seu cas, serà titular del C en el moment que acumule les 6 partides repartides entre els equips B i C, seguint en aquest exemple que s’exposa.

OF 17 Originari C              Juga 6 rondes en el B                             Queda Adscrit al B

OF 17 Originari C              Juga 5 rondes en A i 1 en B                   Queda Adscrit al B

OF 17 Originari C              Juga 6 rondes en A                                 Queda Adscrit a l’A