IRT 80é Aniversari Club Escacs Utiel

ORGANITZACIÓ

 

 • El Torneig està organitzat pel Club d’Escacs Utiel, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Utiel i del Servei Municipal d’Esports. Direcció Tècnica: Federació Valenciana d’Escacs i l’àrbitre Manuel Fernández

 

DATA I LLOC

 

 • Es disputarà en el LOCAL Salons de l’Hotel Restaurant “El Tollo” en sales amb aire condicionat del divendres 30 de Juny al diumenge 2 de Juliol de 2023, Carrer Alts Sant Agustí, s/n. (UTIEL)

 

 

INSCRIPCIONS

 

 • General:………………………………. 30 €
 • Socis Club d’Escacs Utiel, Sub16 i Femení…………………………….. 25 €

 

 • Les inscripcions es realitzaran a través del següent correu electrònic: clubajedrezutiel75@gmail.com, adjuntant el justificant bancari de la transferència al compte:

 

 • Banc CAJAMAR: IBAN: ES6830587015722720001410

 

 • S’haurà d’indicar en el mail el nom complet, club, data de naixement i ELO, si es té, del jugador inscrit. Una vegada que es reba el justificant, l’organització confirmarà la inscripció per

 

 

 • El termini per a les inscripcions finalitza el dijous 29 de juny de 2023a les 23 Aquest termini es tancarà abans si s’inscriuen 150 jugadors.

 

 

 • Nota: Únicament s’admetran les inscripcions realitzades mitjançant ingrés No es podrà cobrar la quota d’inscripció a la sala de joc. Aquest és la millor manera d’evitar incompareixençes.

 

SISTEMA DE JOC

 

 • Sistema suís a 7 L’aparellament es realitzarà mitjançant el programa informàtic Swiss Manager. El torneig és vàlid per a ELO FIDE i ELO FEDA.

 

 • Tots els aparellaments i classificacions elaborades pel programa informàtic es consideraran inapel·lables excepte error en introducció de l’Els jugadors tenen l’obligació de donar correctament en cada ronda els resultats i assegurar-se que tenen assignada la puntuació correcta, si hi haguera algun error, s’esmenarà degudament.

 

 • El començament de la 1a ronda serà a les 16.00 després de la lectura bàsica de les (Preferible estar al més prompte possible).
 • REGLAMENTS: Es permetrà màxim una penalització il·legal (deixar el rei en escac, jugar amb 2 mans, mala coronació/promoció, tirar peces), per partida, segons el reglament actualitzat FIDE, la 2a penalització il·legal perd (l’àrbitre intervindrà d’ofici a discreció). Per a tot aspecte de la competició se seguiran les lleis d’escacs de la Federació Internacional d’Escacs (FIDE), posant l’accent principalment els seus monitors en l’article 11 sobre “La conducta dels jugadors”.

 

 

HORARIS

 

Divendres 30 de juny

 • Recepció de Jugadors a les 15.30 hores
 • Ronda 1 a les 16.00
 • Ronda 2 a les 19.00 hores

 

Dissabte 1 de Juliol

 • Ronda 3 a les 10.00
 • Ronda 4 a les 15.30
 • Ronda 5 a les 18.30

 

Diumenge 2 de Juliol

 • Ronda 6 a les 09.00 hores
 • Ronda 7 a les 12.00 hores

 

Lliurament de premis les 15.00 hores, en finalitzar vi d’honor per a tots els assistents a l’esdeveniment.

 

RITME DE JOC

 

 • 60 minuts més 30 segons per

 

SISTEMES DE DESEMPAT

 

 • Els SISTEMES DE DESEMPAT seran, Per estricte órden: després de la Classificació per Victòries.

1 Buchholz menys pitjor, 2 Buchholz TOTAL.

 • Sonnen
 • Más Victorias
 • Resultat particular

 

A l’efecte dels càlculs dels sistemes Bucholtz, en partides no jugades s’aplicarà el “oponent virtual”.

 

TEMPS DE DEMORA:

 

 • El temps de demora s’estableix en 30 minuts la 1r ronda i 15 minuts les

 

PARTICIPANTS

 

 • Podran participar tots aquells jugadors espanyols que estiguen federats i els jugadors estrangers que tinguen codi fide. Podran participar aquells jugadors sense ELO FIDE i amb ELO FIDE menor a 2200 FIDE que no tinguen cap mena de títol com EL MEU, WGM o GM. La llista a aplicar serà la de Juny 2023 i cada jugador inscrit haurà de controlar que no sobrepassa el límit No podrà haver tingut 2300 o més durant 2023.

 

 • L’organització es reserva el dret d’admissió.

 

 • El participant té l’obligació de comprovar les seues dades i byes en els llistats que es publiquen. Per favor comprove els ELO, categoria, nom, etc…

 

 • La participació en el torneig implica el coneixement i acceptació de les presents BASES de joc, a més del màxim comportament esportiu i assistència a les sales de joc amb la deguda

 

INCOMPAREIXENÇES

 

 • La incompareixença en una partida (sense justificar) o en dues partides (justificades) suposa l’eliminació del torneig.

 

DESCANSOS

 

 • El jugador té dret a sol·licitar 2 byes puntuables. Per cada bye sol·licitat se li assignarà mig punt. Si es requereixen més, els posteriors seran de “zero”

 

 • No es podran sol·licitar bye de mig punt per a les dues últimes rondes del Llevat que se sol·licite abans de l’inici del mateix i en aquest cas s’estudiarà i justificarà degudament.

 

 • Com sol·licitar un bye: Els byes hauran de sol·licitar-se a l’àrbitre principal per escrit signats pel jugador.

 

 • Els byes per a la ronda següent, es podran sol·licitar durant la primera hora de joc. L’àrbitre pot prolongar aquest termini. També es poden sol·licitar a l’inici del

 

 • Els byes sol·licitats abans de la primera ronda només seran atesos si se sol·liciten per e-mail i és contestada la petició. Per a sol·licitar un bye abans de l’inici de la primera ronda és indispensable haver realitzat l’ingrés i la formalització de la inscripció.

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS:

 

 • Es podrà tindre el mòbil a la sala de joc, sempre que estiga ocult i completament apagat. Un mòbil que emeta un so, xiulet, alarma, s’use o simplement estiga encés implicarà la pèrdua de la partida. Extensible a qualsevol mitjà electrònic de comunicació.

 

 • Els participants hauran de notificar a algun àrbitre quan vagen a absentar-se de la sala de joc en el transcurs de les seues partides.

 

 • No està permés als jugadors accedir a la Sala d’Anàlisi, mentre les seues partides estiguen en joc.

 

 • En finalitzar la partida, els jugadors hauran d’entregar els fulls d’anotacions en la taula Per favor no deixen els fulls d’anotacions damunt del tauler en acabar.

 

 • Les decisions arbitrals

 

 • No es permetran anàlisi a la Sala de joc, podent-se realitzar, una vegada finalitzada la partida, a la sala habilitada per a tal fín si la

 

 • Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seues dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització considere oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, fotografies, )

 

 • Tot el no especificat en aquestes bases es regirà per les bases generals dels Jocs Esportius de la Generalitat Valenciana, el Reglament de Competició de la FACV/FECV i les Lleis dels Escacs de la

 

 • Qualsevol imprevist serà resolt per l’àrbitre/l’organització o auxiliars, i la participació en el Campionat suposa l’acceptació de la totalitat d’aquestes bases i la possible difusió d’imatges.

 

 • La participació en aquest torneig suposa l’acceptació total i sense reserves de les presents

 

IMPORTANT: El torneig podrà cancel·lar-se, si no hi haguera un mínim de 65 inscrits o per criteris del club organitzador.

 

PREMIS

 

CLASSIFICACIÓ GENERAL

1r 250 € + Trofeu 2n 170 € + Trofeu 3r 150 € +Trofeu 4t 120 €

5é 100 €

6é 80 €

7é 60 €

 

Sub-2000

1r 75 € +Trofeu 2n 55 €

Sub-1800

1r 65 € + Trofeu 2n 35 €

Sub-1600

1r 50 € + Trofeu 2n 25 €

Femení

1r 40 € + Trofeu

Sub-16

1r Trofeu 2n Trofeu 3r Trofeu

Sub-14

1r Trofeu 2n Trofeu 3r Trofeu

Sub-12

1r Trofeu 2n Trofeu 3r Trofeu

Sub-10

1r Trofeu 2n Trofeu 3r Trofeu

Sub-8

1r Trofeu 2n Trofeu 3r Trofeu

Local

1r 50 € + Trofeu 2n 30 € + Trofeu 3r 20 € + Trofeu

 • S’entén per jugador local aquells que són socis del Club Utiel
 • Els premis no són acumulables, amb l’única excepció dels premis Els premis s’entregaran per estricte ordre de classificació, de major a menor quantia. Si coincidiren dos premis en quantia s’entregaran segons l’ordre d’aparició en les presents bases. Els jugadors sense ELO opten als premis per trams superiors, igual que els Sub-1800 opten als Sub-2000, etc.