IV Open Internacional Dama Negra

BASES I PREMIS:

 

Dia i hora: Diumenge 01 d’octubre – 10:30h
Recepció jugadors – 10:*0h

Lloc de joc: Vila Universitària. C/ Vicente Savall Pascual 16. Sant Vicent de Raspeig.

Sistema de joc: 9 rondes / 3 + 2

Torneig: Ritme de joc 3 minuts + 2 segons – Avaluació de ELO Vàlid per a FIDE (ràpid)

Participació: General 12€. Jugadors del Club 10€

Inscripció: clubdeajedrezdamanegra@gmail.com

Inscrits: https://info64.org/iv-torneo-relampago-internacional-dama-negra-327317

 

PREMIS:

Premis Generals

1r Classificat Trofeu + € 300
2n Classificat Trofeu + € 200
3r Classificat Trofeu + € 180
4t Classificat Trofeu + € 150
5é Classificat Trofeu + € 120
6é Classificat € 100
7é Classificat € 100
8é Classificat € 90
9é Classificat € 80
10é Classificat € 70
11é Classificat€ 60
12é Classificat€ 50

Categories especials: Trofeu

1r Veterà (+50) €40
1r Veterà (+65) €40
Femenina € 40 €40
Més ben Jugador del Club Dama Negra €40

Jugador – 1400 € 40
Jugador – 1500 € 40
Jugador – 1600 € 40
Jugador – 1700 € 40
Jugador – 1800 € 40
Jugador – 2000 €40
Jugador Sub 18 € 40
Jugadors Sub 08, 10, 12, 14, 16. Trofeu + regals

 

BASES DE COMPETICIÓ

1- Torneig vàlid per a ELO FIDE Ràpid. Obert també a jugadors/as sense ELO. Per a poder participar és necessari tindre llicència federativa en 2023 per qualsevol autonomia.

2- En cas que un jugador no posseïsca ELO FIDE Ràpid l’àrbitre li assignarà un ELO que s’ajuste al seu nivell d’acord amb el seu ELO Standard.

3- Tant les categories de rànquing com les d’edats són tancades als jugadors compresos entre el rang superior i inferior la seua categoria. En cas que un jugador aconseguisca premis en dues categories diferents se li atorgarà només el de major quantia econòmica. Si la quantia és la mateixa l’ordre de preferències el que designe l’organització.

4- El temps de demora és a caiguda de bandera. Passat aquest temps, aquell jugador que no s’haja presentat davant el tauler perdrà la partida.

5- Byes: Es podran sol·licitar fins a un màxim de dos byes de 0 punts per causes justificades sempre a l’àrbitre principal sota signatura del sol·licitant.

6- Sistemes de Desempat: S’aplicaran per ordre prioritari segons la seqüència més a baix detallada:

  • 1) Major nombre de victòries.
  • 2) Major nombre de partides amb negres.
  • 3) Buchholz -1.
  • 4) Buchholz Total.

INSCRIPCIONS

En el correu electrònic: clubdeajedrezdamanegra@gmail.com / +34 615547567

Quota General: 12€ –  Titulats EL MEU o GM: Gratis

S’abonaran en el compte: ES76 0081 1341 1100 0143 9048 / Club d’Escacs Dama Negra

Concepte: Cognoms del Jugador.

Els GM i EL MEU no abonaran la quota d’inscripció, no obstant això, per qüestions d’aforament hauran de confirmar la seua inscripció abans del 28 de setembre de 2023.

Pàgines Web d’informació: http://www.eventosdeajedrez.com

PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE.

Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seues dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització considere necessaris (llistats de resultats, classificacions, partides, vídeos, etc.) així com la cessió de les dades estrictament necessàries a la FECV, FEDA i FIDE.

ALTRES ASPECTES

  • La incompareixença no justificada a una ronda o a dues rondes, encara que siguen justificades, podrà suposar la retirada del torneig.
  • Tot el no especificat en aquestes bases es regirà pel Reglament de Competicions de la FECV, FEDA i FIDE i serà resolt per l’equip arbitral.
  • A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen de tap per a evitar vessaments.
  • Els trofeus s’entregaran a la finalització de l’última ronda sense públic. L’organització pot determinar la pèrdua dels drets de premis i trofeus davant l’absència injustificada en la clausura o l’incorrecte emplenament dels justificants de pagament en el termini màxim de 60 dies.
  • A la sala de joc està prohibit el mòbil i altres dispositius electrònics. Excepcionalment, l’àrbitre podrà autoritzar un jugador deixar el mòbil completament desconnectat en una bossa o motxilla a la qual ja no es vaja a accedir ni manipular durant la partida. Un mòbil que emeta un so, xiulet, alarma, s’use o simplement estiga encés implicarà la pèrdua de la partida.

Finalitzada la partida no es permet fer ús dels mòbils a la sala de joc. Incomplir aquesta regla suposa expulsió de la sala de joc. L’equip arbitral no es farà càrrec de guardar mòbils. Altres dispositius electrònics (tauletes, ordinadors, rellotges)