IX Torneig d’Escoles Club Escacs la Primitiva de Xàtiva

BASES DEL TORNEIG

LLOC I DATA
– Data: El torneig començarà a les 10 h del diumenge 2 de juliol de 2023. S’haurà d’estar a
les 9:30 per confirmar assistència.
– Local: Llar del Jubilat del Barri Nord-Oest: C/ Abú Masaifa, 9 – 46800 Xàtiva (València)

DADES DEL TORNEIG
Ritme de joc: 7 minuts amb increment de 3 segons per jugada
Sistema de joc: Suïs a 7 rondes
– L’organització es reserva el dret a reduir el número de rondes del torneig. En eixe cas
s’avisaria abans de començar la primera ronda.
– Torneig no computable per avaluació FIDE ni FEDA
– El ranking inicial es confeccionarà a partir de l’ELO FIDE estàndard de cada jugador
– No és necessari que els participants estiguen federats
– La incompareixença no justificada a una ronda o a dos rondes encara que siguen
justificades, suposarà la retirada del torneig.
– Els participants autoritzen la publicació dels resultats, llistat de jugadors, publicació de
partides i fotografies per a la difusió del torneig
– Les decisions de l’àrbitre i organitzadors seran irrevocables
– Per tot allò no previst en aquestes bases es seguirà el reglaments de la FECV, FEDA i FIDE
– Amb la seua inscripció al torneig els jugadors accepten les presents bases

 

SISTEMA DE DESEMPAT
1. Buchholz menys pitjor resultat
2. Buchholz total
3. Sonneborrn-Berger
4. Sorteig
A efectes de Buchholz en partides no jugades s’aplicarà l’oponent virtual

 

PREMIS
Cada jugador optarà únicament als premis de la seua categoria d’edat. S’exceptua d’aquesta
circumstància als jugadors locals, que optaran als premis de la seua categoria d’edat i a la
categoria local.
En cas de que a un jugador li corresponga un premi per la categoria d’edat i altre de la
categoria local, tindrà preferència en tot cas el premi de la categoria d’edat.
Hi hauran trofeus per al 1r, 2n i 3r classificat de cada categoria i medalles per a la resta de participants

També hi haurà trofeu als 3 millors jugadors locals
Categories:
Categoria Sub – 16: jugadors nascuts en 2007 i 2008
Categoria Sub – 14: jugadors nascuts en 2009 i 2010
Categoria Sub – 12: jugadors nascuts en 2011 i 2012
Categoria Sub – 10: jugadors nascuts en 2013 i 2014
Categoria Sub – 08: jugadors nascuts en 2015 i posteriors
Categoria Local: Tots els jugadors del club La Primitiva de Xàtiva

INSCRIPCIONS
Es poden inscriure tant jugadors federats com no federats
Contacte: 644 226 411 – Indicant nom complet del jugador y any de naixement
Preu d’inscripció: 5€. S’abonaran mitja hora abans del començament del torneig
Data límit d’inscripció fins al dissabte 1 de juliol

Info64