IX Torneig sub 2400 Burjassot “Especial 75 aniversari”

El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a 7 rondes. Dies: divendres 8,15, 22 i 29 de setembre i 6, 20 i 27 d’Octubre En el CENTRE CULTURAL TÍVOLI

Carrer José Carsí 50, Burjassot (València) Hora d’inici: 18:00h

El ritme de joc és de 60 minuts més 30 segons d’increment a partir del primer moviment.

Podran participar tots els jugadors amb llicència FIDE España que tinguen llicència FEDA en vigor i els jugadors d’altres països amb llicència FIDE en vigor.

El torneig és vàlid per a computar ELO FIDE i ELO FEDA.

Inscripcions: 15 euros

IBAN: ES95 2100 6039 1813 0039 8717

Enviar un correu a: cajedrezburjassot@hotmail.es

(indicant nom, cognoms, telèfon i còpia del justificant de l’ingrés). (la inscripció es confirmarà contestant a l’e-mail enviat)

al telèfon: 687365791 (també WhatsApp)

en la seu del club: Carrer Baptista Riera 8, Burjassot.

Limitat a 120 jugadors, per rigorós ordre d’inscripció, ampliable si les condicions del local ho permeten.

Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “VEGA” Es publicaran en info64.org els dimarts anteriors a les rondes, a les 21:*00h. Es podran veure en l’enllaç https://info64.org/ix-sub-2400-burjassot

La primera ronda es publicara el dijous 7 de setembre a les 24:00h

El director del torneig és el Sr Ramón Uríos Hernández i l’àrbitre principal serà l’àrbitre autonòmic Francisco Sánchez Villanueva.

El jugador/al fet que es presente a la partida amb més de trenta minuts de retard, en relació a l’hora d’inici previst de la ronda, perdrà la seua partida.

Una incompareixença no justificada suposarà la retirada del torneig.

Possibilitat de sol·licitar 3 byes.

S’haurà de sol·licitar a l’àrbitre abans de la finalització de la ronda anterior.

Els *byes seran de 0,5 punts, excepte en la primera i última ronda que seran de 0 punts. Excepcionalment es podran sol·licitar al telèfon 687365791 (també WhatsApp) abans de les 20.00 h. del dimarts anterior a la ronda. Esperar confirmació d’aquest.

 

Desempats

Per a qualsevol posició de la classificació general s’utilitzaran els següents sistemes i en aquest ordre:

1-Bucholz FIDE menys el pitjor resultat 2-Bucholz FIDE total

3-Sonneborn-Berger 4-Nombre de victòries 5-Resultat particular

 

Premis:

Tauletes als 3 primers classificats

 

Obsequis:

Tauler d’Escacs de plàstic de 50×50 i peces plàstic model Staunton 5

–    millor sub10, sub12, sub14, sub16, sub18, +50 ,+65

millor sub 2200, sub 2000, sub 1800, sub 1600, sub 1400, sub 1200 i sense ELO.

millor local.

Obsequis NO acumulables.

La prelació d’obsequis: primer edat i després trams ELO.

Grups d’edat i trams de ELO, sempre que hi haja almenys tres jugadors per categoria. En el cas que hi haja dos o menys jugadors en alguna categoria, aquests competiran en la categoria immediata superior.

Cada jugador optarà a l’obsequi de la seua categoria assignada.

 

D’acord amb les lleis dels escacs de la FIDE, queda terminantment prohibit l’accés dels jugadors a la sala de joc amb telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu electrònic. L’àrbitre podrà amonestar als infractors amb sancions que poden ser des de l’amonestació a la pèrdua de la partida. Els jugadors podran deixar els seus mòbils completament desconnectats en una bossa o motxilla a la qual ja no es vaja accedir ni manipular durant la partida. Un mòbil que emeta un xiulet, so, alarma, s’use o simplement aquesta encesa implicarà la pèrdua de la partida.

Els espectadors podran portar mòbil o dispositius electrònics (ordenador, tauleta) però en absolut silenci.

Durant la partida el jugador estarà obligat a anotar sempre les seues jugades i les del seu oponent, de forma tan clara i llegible com siga possible.

Els jugadors en torn de joc no podran absentar-se de la partida.

Està completament prohibit fumar i menjar a la sala. Es permet les begudes no alcohòliques.

Qualsevol punt no previst en les presents bases del torneig es resoldrà aplicant la normativa FIDE per als tornejos. El límit per a presentar qualsevol reclamació és d’una hora una vegada finalitzada la ronda. En aqueix cas, l’organització crearà un comité d’apel·lació format pel president del Club Escacs Burjassot, el director del torneig i un membre de l’organització

Si per motius de causa major el torneig quedara suspés abans de la ronda cinc, aquest quedarà inconclús i l’organització retornarà el preu de la inscripció.

En el supòsit que s’hagen jugat 5 rondes o més, el torneig es donarà per finalitzat, i la classificació final serà la vigent en el moment de la suspensió.

Els participants del torneig, o els seus tutors legals per a menors d’edat, autoritzen la publicació de dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització trobe oportuns per a la difusió del torneig (llista de resultats, classificació, participants, partides, fotografies, vídeos, etc.)

La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.