La Fundació Trinidad Alfonso i el programa Comunitat Famílies

logo de noticias de la federación

Atés que s’han resolt amb data posterior al 15 d’octubre la gran majoria de sol·licituds de beca menjador d’enguany i que és la principal via de sol·licitud que veiem en els expedients cursats en data de hui, hem consultat a la Fundació per a veure quin tractament se li donarà als certificats provisionals de beca menjador amb data anterior al 15 d’octubre (que era la data límit de sol·licitud), amb el següent resultat:

I. Els expedients amb certificat definitiu de beca menjador seran considerats correctes.

II. Amb els expedients amb certificat provisional de beca menjador, es procedirà de la següent manera:

II.a. Cal tornar a intentar obtindre el certificat definitiu perquè en data de hui la gran majoria de beques ja han sigut resoltes per Generalitat i incorporar aquest certificat a l’expedient en lloc del provisional, això abans del dia 9 de novembre.

II.b.  Si no fora possible, amb el certificat provisional s’acceptaran aquells que tinguen una baremació de 20 punts. Ací és important que es diga la puntuació, per la qual cosa els certificats provisionals que no diguen la puntuació cal tornar-los a demanar sol·licitant que reflectisquen els punts obtinguts.

II.c. Els expedients que no complisquen els dos apartats anteriors quedaran en una segona remesa a costa de veure si s’ha esgotat la bossa d’aquesta ajuda amb els quals complien amb un dels dos apartats anteriors, és a dir, no hi ha garantia de la concessió de l’ajuda és aquest cas.

Qualsevol dubte addicional referent a això han de posar-se en contacte amb la FECV.

Programes Fundació Trinidad Alfonso de l’any 2022 – FECV (facv.org)

 


logo comunitat esport rectangular

Comunitat de l’esport – El deporte vive aquí (comunitatdelesport.com)