L’augment del ELO en els jugadors amb menys de 2000 entra en vigor a partir de l’1 març de 2024

LA FIDE acaba de publicar el nou Reglament del Sistema de Valoració (ELO) 

Els canvis més importants són:

  • Per única vegada, se’ls augmentarà el ELO als jugadors amb una valoració estàndard inferior a 2000 punts emprant la següent fórmula:

0,40 x (2000 – ELO actual)

  • Als jugadors amb més de 2000 de ELO no se’ls aplicarà cap ajust.
  • El ELO mínim per a entrar en les llistes serà de 1400 punts (actualment 1000).
  • El ELO màxim perquè un jugador entre per primera vegada en les llistes  s’establix en 2200.
  • Regla dels 400 punts: una partida entre dos jugadors amb una diferència de ELO de més de 400 punts es comptarà com si fora una diferència de 400 punts, sense restriccions sobre quantes vegades es pot aplicar esta regla durant un sol torneig. El sistema de còmput d’estes partides torna a com era abans del 2022.

Tots estos canvis del sistema de valoració, que entren en vigor a partir de l’1 de març de 2024, també s’aplicaran al ELO de ràpides i Blitz.

Font Federació Internacional d’Escacs. Veure Notícia