Llista de correu per a rebre notícies destacades FECV per email

recorte de la portada web

La FECV habilita la possibilitat de subscriure’s a la recepció de notícies destacades via email mitjançant una llista d’usuaris de correu electrònic. Iniciem la mateixa amb les últimes subscripcions a cursos / esdeveniments i sempre tots els emails es remetran amb una opció al seu peu per a donar-se de baixa del servei quan el subscriptor ho desitge, és a dir, a partir de la seua posada en marxa els usuaris podran acte-gestionar les seues altes / baixes en aquest servei.

Per a assegurar la recepció dels correus és convenient la creació de regla de recepció de correus, tal com explicàvem en anterior notícia. La regla a crear ha de ser respecte a correus rebuts des de @torneoajedrez.es  bé seleccionant opcions del tipus “sempre a safata d’entrada” o bé “mai marcar com spam” o similars, depenent de les opcions que oferisca el client de correu que estiguem utilitzant.