Nota Aclaridora sobre el Quart Desempat dels Campionats Provincials Individuals

Donades les consultes rebudes sobre els desempats dels Campionats Provincials Individuals, confirmem que el quart desempat és el que apareix reflectit en les bases com APRO (Average Performance Ràting of Opponents),  mitjana de l’actuació dels oponents arredonit al nombre enter més pròxim,  0,5 arredonit cap amunt.