Nou Repositori en l’Aplicatiu Arbitral

Hem creat un repositori dels diferents serials (VEGA. ORION, Swiss-manager, INFO64) en l’apartat llicencies del vostre aplicatiu arbitral.

La idea del repositori és:

  • Que cada àrbitre tinga un lloc únic, segur i de fàcil accés (el mateix mòbil, per exemple) de totes les seues llicències.
  • Agilitzar el tràmit administratiu d’estes. Des del moment que un àrbitre renove o es done d’alta, en menys de 72 hores, la FECV gestionarà totes les seues llicències i les depositarà en el repositori.

Les credencials que apareixen són les que hem gestionat a partir d’enguany.

Finalment, agrair al col·lectiu arbitral per tots els suggeriments i observacions que ens han fet arribar, perquè el nou aplicatiu de la FECV siga de gran utilitat i al mateix temps tinga una interfície atractiva i de fàcil navegació.

[Aplicatiu FECV]