Nova resolució de Sanitat i repàs a l’agenda d’aquesta finalitat de setmana

noticia ajedrez comunidad valenciana

Publicada la nova resolució de GVA respecte a les noves mesures enfront de la pandèmia fins al 12 d’abril. Extracte dels aspectes més destacats:

12.2.2. Participació en competicions esportives.
No es permet la participació de persones escolaritzades en les etapes educatives d’Infantil i Primària en esdeveniments i en competicions esportives, amb l’excepció de les competicions expressament autoritzades en el punt 12.4 de la present resolució.

12.4. Competicions esportives.
a) Continuen suspeses totes les competicions, activitats i esdeveniments esportius organitzats per entitats públiques o privades, en totes les categories i modalitats esportives, excepte les que s’estableixen en els paràgrafs següents.
b) Podran celebrar-se les següents competicions esportives d’àmbit autonòmic:
– Les competicions oficials federatives d’àmbit autonòmic que atorguen un dret d’ascens a campionats o competicions d’àmbit estatal.
– Les competicions oficials federatives d’àmbit autonòmic que siguen imprescindibles per a obtindre la classificació oficial per a campionats d’àmbit estatal.

Respecte a les competicions online pròximes recordem que:

Finalment, desitjar molta sort a les nostres representants en el torneig femení per Autonomies, les quals parteixen com a primeres del rànquing en aquests moments:

 

listado de equipos de ajedrez