oficina ajedrez Comunidad Valenciana


 

Anar Inscripcions a tornejos

Anar Sol·licitud  avaluació ELO y Certificats

Anar Sol·licitud arbitratge torneig

Anar Sol·licitud Circuit

Anar Sol·licitud Circuit Base (infantil)

Anar Aplicació gestió clubs

Anar  Inscripcions Jocs Esportius


Instruccions per a inscripcions a tornejos:

  1. Abans d’emplenar-ho, tinga preparat en PDF o en JPG la còpia del resguard del pagament per a adjuntar.
  2. Seleccione el torneig (“Inscriure’m”)
  3. Seleccione la quota de la seua inscripció (si només hi ha una, donar al boton inscriure’m per a següent pas)
  4. Identifique’s amb el seu codi FIDE o amb el seu NIF (lletra en majúscula). En punxar en el camp no utilitzat es carregaran les seues dades.
  5. Seleccione l’arxiu del resguard i adjunte’l (“pujar arxiu”)
  6. En observacions pot enviar-nos un missatge adjunt.
  7. En la pantalla inicial o llista de tornejos, seleccionant veure inscrits pot comprovar el seu estat. “Preinscrit” està pendent de revisió la informació facilitada i “Inscrit” està tot confirmat.
  8. IMPORTANT (a): si accedeix des d’un mòbil i fa zoom és possible que les finestres emergents de pujar arxiu o de missatges no les veja si no torna a reduir el zoom.
  9. IMPORTANT (b): use els botons que ofereix l’aplicació i no utilitze els del navegador (no avançar no retrocedir)
  10. Qualsevol incidència contacten per email o telèfon amb la FACV. L’aplicació és nova i els agrairem ens comuniquen les incidències i suggeriments oportuns.

Nota: Els formularis de “sol·licitud arbitratges”, “cens públic d’entrenadors” i “llistat de clubs amb ensenyament” són exclusius per als membres de l’estament citat, és a dir, amb llicència en vigor l’any en curs.